# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
4001 asjdlkajsdkl 0 1500
4002 abcd 1500
4003 Lionel Messi 1 1500
4004 Nguyễn Tuấn Dũng 1500
4005 dungxa 1 1500
4006 Dung 1 1500
4007 dungle 7 1500
4008 Nguyễn Chí Dũng 1 1500
4009 Nguyễn Lê Dũng 1500
4010 dungkhenn 2 1500
4011 dung 1 1500
4012 Nguyễn Dũng 1 1500
4013 dunghavebia333 1500
4014 Cầm Đức Dũng 0 1500
4015 Truong Anh Dung 14 1500
4016 Lê Văn Dũng 1500
4017 Nguyễn Tiến Dũng 2 1500
4018 Huỳnh Tiến Dũng 5 1500
4019 Võ Trí Khôi 1 1500
4020 Nguyễn Minh Thái 0 1500
4021 Con Vịt Kutee 69 1500
4022 hoang phi 0 1500
4023 Mai Hồng Tín 14 1500
4024 Dương Đức Vinh 1 1500
4025 Trần Việt Đức 0 1500
4026 Đức Vjppro89 3 1500
4027 Trần Đức Thịnh 4 1500
4028 ITK10_GRYPHON 1500
4029 Le Duy 1 1500
4030 Đức Ngọc 1500
4031 Đức Nghĩa 4 1500
4032 Đinh Lê Đức Nam 1500
4033 Tran Duc Minh 1 1500
4034 Gau Trang Vo Dich 1 1500
4035 To Duc Minh 0 1500
4036 sad 1 1500
4037 duckman 16 1500
4038 Ducklkdeveloper 3 1500
4039 Hồ Minh Việt 3 1500
4040 Nguyễn Công Đức 1 1500
4041 Tran Thien 1 1500
4042 Nguyễn Hải Phong 1 1500
4043 Trùm Mền 6 1500
4044 Phan Hoang Duc Huy 1500
4045 huyyy 0 1500
4046 Đỗ Vũ Hồng Đức 1 1500
4047 Trần Hữu Đức Hiếu 3 1500
4048 Đỗ Nguyễn Anh Đức 7 1500
4049 ducdaika 1 1500
4050 Phùng Ngọc Nguyên Đức 1 1500