# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
4001 Nhat Minh 1 1500
4002 Phanh_phiu 0 1500
4003 VỹKhang 3 1500
4004 ntd 0 1500
4005 lmao11 0 1500
4006 bủhhhhhhhhhhhh 21 1500
4007 Ng 1500
4008 Trần Quang Minh 33 1500
4009 kkk 0 1500
4010 Lương Nhật Minh 1500
4011 Hiếu 4 1500
4012 Trương Văn Nguyên 3 1500
4013 hoclaptrinh 1500
4014 Phạm Minh Đan 0 1500
4015 NguyenNgocThienPhu 1500
4016 Đặng Hải Phong 46 1500
4017 Dao Nhat Tan 1500
4018 m2hl 1500
4019 Lê Minh Quân 1500
4020 Phạm Quốc Việt 5 1500
4021 Giang Hoàng Long 0 1500
4022 ngovandat318 1500
4023 Nguyễn Đình Bắc 4 1500
4024 Thân Đoàn Thuận 1 1500
4025 Phùng Duy Phước 2 1500
4026 Nhan Ngo 1500
4027 Nguyễn Văn Đạt 20 1500
4028 Hải Đăng 2 1500
4029 Hieu Nguyen Van 1 1500
4030 Bui Quoc Huy 7 1500
4031 Henry 1 1500
4032 Quách Võ Anh Khoa 1500
4033 qr2352525234324 0 1500
4034 bui huynh tay 1 1500
4035 Vo Hong Phat 12 1500
4036 khoa 5 1500
4037 Sành Văn Điệu 1500
4038 Huỳnh Triệu Thiên 1 1500
4039 Nguyễn Khánh Huyền 4 1500
4040 Trần Lê Thinh Phát 1500
4041 canhtoannct 3 1500
4042 Anh Nguyen 2 1500
4043 Đào Thị Tuyết Như 1 1500
4044 Lê Quốc Anh 1 1500
4045 nobody 4 1500
4046 _______ 1 1500
4047 Thái Mai Quang 2 1500
4048 huytung 1500
4049 Vũ Văn Hiếu 1 1500
4050 nguyen the bao 0 1500