# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
4001 Hà Bảo Khang 4 1500
4002 Phạm Tấn Phát 1500
4003 Phú 0 1500
4004 Hữu Tâm 0 1500
4005 Nguyễn Xuân Thành 1500
4006 kadhfiuae 1 1500
4007 Phạm Thùy Linh 1 1500
4008 Urek 2 1500
4009 ___ThaiSonn(Tle)___ 33 1500
4010 Đào Thị Thùy Trang 1500
4011 hungge 1 1500
4012 haha 0 1500
4013 Trần N 1 1500
4014 hihihi 9 1500
4015 mhnopro 5 1500
4016 Pham Thien Minh 0 1500
4017 ĐỐ BIẾT 1500
4018 nguyễn lê việt quang 1 1500
4019 Nguyễn Thanh Thuyên 15 1500
4020 Trùm Mền 6 1500
4021 bach 1 1500
4022 Kiên Cường 1500
4023 Thanh Hieu 1500
4024 Nhat Minh 1 1500
4025 Phanh_phiu 0 1500
4026 VỹKhang 3 1500
4027 ntd 0 1500
4028 lmao11 0 1500
4029 bủhhhhhhhhhhhh 21 1500
4030 Ng 1500
4031 Trần Quang Minh 33 1500
4032 kkk 0 1500
4033 Lương Nhật Minh 1500
4034 Hiếu 4 1500
4035 Trương Văn Nguyên 3 1500
4036 hoclaptrinh 1500
4037 Phạm Minh Đan 0 1500
4038 NguyenNgocThienPhu 1500
4039 Đặng Hải Phong 46 1500
4040 Dao Nhat Tan 1500
4041 m2hl 1500
4042 Lê Minh Quân 1500
4043 Phạm Quốc Việt 5 1500
4044 Giang Hoàng Long 0 1500
4045 ngovandat318 1500
4046 Nguyễn Đình Bắc 4 1500
4047 Thân Đoàn Thuận 1 1500
4048 Phùng Duy Phước 2 1500
4049 Nhan Ngo 1500
4050 Nguyễn Văn Đạt 20 1500