# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
4101 Trương Nhật Quang 4 1500
4102 Vũ Thị Thùy Chi 4 1500
4103 ABCD 4 1500
4104 Bảo Trần 5 1500
4105 Nguyễn Nhật Nam 5 1500
4106 Trịnh Nhật Hưng 5 1500
4107 Hà Thu Hà 5 1500
4108 Tri Gia Van 5 1500
4109 ABC 5 1500
4110 VPhg 5 1500
4111 nguyenvannam 5 1500
4112 Nguyễn Đình Anh Hào 5 1500
4113 Phát 5 1500
4114 Nguyễn Văn quang 5 1500
4115 Ngô Hồng Quân 5 1500
4116 Nguyen Thanh Tung 5 1500
4117 Võ Khắc Triệu 5 1500
4118 Trần Hải Nam 5 1500
4119 Nguyễn Tùng Lâm 5 1500
4120 bacnguyen 5 1500
4121 NTG 5 1500
4122 Dang Khoa 5 1500
4123 Trần Thị Minh Ngọc 5 1500
4124 rrr 5 1500
4125 Phan Mạnh Anh 5 1500
4126 Phạm Gia Khánh 5 1500
4127 Khanhs Nhataj 5 1500
4128 Do Hoang Anh Tuan 5 1500
4129 thit cho ngon 5 1500
4130 Trịnh Hà Linh 5 1382
4131 Nguyen Cao Loc 5 1500
4132 lmeow 5 1500
4133 Bui Hoang Tri 5 1500
4134 Đặng Triệu Dũng 5 1500
4135 BaoHuang 5 1500
4136 Hồ Nguyên Khánh 5 1500
4137 Trần Việt Hưng 5 1500
4138 Trần Thanh Trọng 5 1500
4139 Đào Đức 5 1500
4140 QQ 5 1500
4141 kid 5 1500
4142 Nhat Long 5 1500
4143 Zemek Filip 5 1500
4144 Le Duc Phat 5 1500
4145 pda 5 1500
4146 THI? 5 1500
4147 Nguyễn Tuệ Linh 5 1500
4148 Tiêu Trọng Phúc 5 1500
4149 Nguyen Manh CUong 5 1500
4150 Phạm Hồng Sơn 5 1500