Tên đăng nhập

dccc

Họ và tên

VTG

Email

thanhgiavu220207@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-02-15 9:12:57

Bài tập đã đạt

259

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500