Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#71114 #15. HY008 Accepted 100 40 ms 256 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex-_- 2022-02-06 16:29:25
#70962 #15. HY008 Accepted 100 40 ms 396 K C++ 17 / 1 K hihihi1 2022-02-04 13:53:31
#82207 #15. HY008 Accepted 100 42 ms 312 K Pascal / 439 B Phan Đặng Thái Sơn 2022-04-19 9:04:30
#66442 #15. HY008 Accepted 100 60 ms 384 K C++ 17 / 1 K Trương Tuấn Tú 2021-12-27 11:16:11
#84788 #15. HY008 Accepted 100 88 ms 344 K C++ / 791 B Đỗ Việt Cường 2022-05-28 3:38:35


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: