Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#22238 #207. SOLVE - Giải phương trình Accepted 100 40 ms 352 K C++ 17 / 642 B Đặng Thái Sơn 2020-12-17 4:12:07
#23722 #207. SOLVE - Giải phương trình Accepted 100 42 ms 348 K C++ 17 / 566 B Nguyễn Bình An 2020-12-21 3:27:11
#22287 #207. SOLVE - Giải phương trình Accepted 100 42 ms 356 K C++ 17 / 564 B Lê Minh Tâm 2020-12-17 8:46:07
#32104 #207. SOLVE - Giải phương trình Accepted 100 42 ms 296 K C++ (NOI) / 380 B vuvanhung 2021-03-22 18:51:34
#21881 #207. SOLVE - Giải phương trình Accepted 100 43 ms 352 K C++ 17 / 564 B Nguyễn Ngọc Thủy 2020-12-16 7:22:02
#22107 #207. SOLVE - Giải phương trình Accepted 100 43 ms 352 K C++ 17 / 566 B Tạ Thu Hà 2020-12-16 8:27:13
#22110 #207. SOLVE - Giải phương trình Accepted 100 43 ms 356 K C++ 17 / 564 B Trần Khánh Linh 2020-12-16 8:27:26
#22225 #207. SOLVE - Giải phương trình Accepted 100 44 ms 372 K C++ 17 / 640 B Trùm CUỐI 2020-12-17 4:07:05
#22167 #207. SOLVE - Giải phương trình Accepted 100 44 ms 352 K C++ 17 / 563 B Đỗ Thị Phương Hậu 2020-12-16 14:04:27
#22236 #207. SOLVE - Giải phương trình Accepted 100 44 ms 372 K C++ 14 / 642 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2020-12-17 4:11:50
#22244 #207. SOLVE - Giải phương trình Accepted 100 45 ms 408 K C++ 17 / 640 B Bùi Hải Đăng 2020-12-17 4:16:20
#22232 #207. SOLVE - Giải phương trình Accepted 100 45 ms 352 K C++ 17 / 614 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2020-12-17 4:10:39
#22279 #207. SOLVE - Giải phương trình Accepted 100 45 ms 356 K C++ 17 / 640 B Hoàng Minh Sơn 2020-12-17 5:45:52
#22101 #207. SOLVE - Giải phương trình Accepted 100 45 ms 380 K C++ 17 / 564 B Nguyễn Ngọc Minh Phương 2020-12-16 8:25:52
#30107 #207. SOLVE - Giải phương trình Accepted 100 46 ms 356 K C++ / 640 B Bùi Thị Huyền Trang 2021-03-10 6:02:04
#21306 #207. SOLVE - Giải phương trình Accepted 100 47 ms 380 K C++ 17 / 511 B Nguyễn Minh Hoàng 2020-12-12 8:41:28
#22246 #207. SOLVE - Giải phương trình Accepted 100 48 ms 376 K C++ 17 / 640 B Chu Minh Quân 2020-12-17 4:16:54
#55795 #207. SOLVE - Giải phương trình Accepted 100 51 ms 320 K C++ / 510 B Nam Tử Thiên 2021-11-07 8:37:18
#45783 #207. SOLVE - Giải phương trình Accepted 100 53 ms 256 K C++ 11 (NOI) / 663 B Durex+_+ 2021-08-28 6:46:08
#92116 #207. SOLVE - Giải phương trình Accepted 100 53 ms 380 K C++ 17 / 676 B TH? 2022-09-19 9:43:07
#79830 #207. SOLVE - Giải phương trình Accepted 100 54 ms 344 K C++ / 640 B Đỗ Việt Cường 2022-03-30 12:14:32
#22184 #207. SOLVE - Giải phương trình Accepted 100 55 ms 356 K C++ / 564 B Bùi Tâm Đan 2020-12-16 14:42:50
#43627 #207. SOLVE - Giải phương trình Accepted 100 58 ms 344 K C++ 11 / 657 B hihihi1 2021-08-10 8:44:16
#37765 #207. SOLVE - Giải phương trình Accepted 100 59 ms 376 K C++ 17 / 375 B anhduc 2021-05-28 7:40:40
#61861 #207. SOLVE - Giải phương trình Accepted 100 59 ms 384 K C++ 11 / 1 K Trương Tuấn Tú 2021-12-09 13:36:03
#41138 #207. SOLVE - Giải phương trình Accepted 100 60 ms 452 K C++ / 533 B Vũ Tăng Cường 2021-07-03 9:21:05
#65440 #207. SOLVE - Giải phương trình Accepted 100 61 ms 376 K C++ 17 / 484 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-12-19 15:06:36
#55810 #207. SOLVE - Giải phương trình Accepted 100 63 ms 432 K C++ / 594 B Nguyễn Anh Tuấn Ngọc 2021-11-07 9:17:21


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: