Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#49315 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 682 ms 1528 K C++ 11 / 1 K Võ Quang Hưng 2021-09-29 8:13:01
#51420 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 682 ms 1540 K C++ 14 / 1 K nguyen khac thu 2021-10-15 8:34:38
#55644 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 679 ms 1656 K C++ 14 / 1 K hihihi1 2021-11-06 7:10:32
#56086 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 564 ms 1524 K C++ / 812 B Không Tên Không Tuổi 2021-11-08 13:55:28
#56618 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 491 ms 1052 K C++ 17 (Clang) / 814 B ThMinh 2021-11-10 15:38:47
#59971 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 559 ms 1544 K C++ 17 (Clang) / 818 B Trần Khắc Triều 2021-11-29 0:10:52
#60219 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 378 ms 1684 K C++ 17 / 1 K daotuanduy 2021-11-30 14:14:40
#62532 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 362 ms 956 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Anh Dũng 2021-12-13 11:15:55
#68216 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 1111 ms 1504 K C++ 14 / 835 B Nguyen Thanh 2022-01-06 9:16:06
#68543 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 411 ms 1532 K C++ 17 / 1 K Hoàng Xuân Vinh 2022-01-09 11:16:51
#68550 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 430 ms 1500 K C++ 14 / 1 K vinhnct2005 2022-01-09 12:58:51
#68602 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 418 ms 1532 K C++ 17 / 7 K Nguyễn Anh Phong - 10TO1 - THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh 2022-01-09 17:35:26
#69473 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 438 ms 1508 K C++ / 903 B DEATH 2022-01-16 8:35:52
#77130 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 370 ms 1500 K C++ 14 / 885 B Duy Anh 2022-03-11 15:18:38
#77266 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 545 ms 1508 K C++ 14 / 981 B Cường berserk Đinh 2022-03-13 12:28:25
#82806 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 404 ms 1112 K C++ 17 / 959 B Trương Bá Hải nam 2022-05-03 4:39:38
#82809 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 570 ms 880 K C++ / 810 B Hương Giang 2022-05-03 6:41:16
#113414 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 395 ms 1496 K C++ 17 / 2 K bui huynh tay 2022-12-28 7:58:32
#116084 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 345 ms 1224 K C++ 17 / 1 K Trần Đức Phúc 2023-01-17 2:56:35
#116102 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 363 ms 1220 K C++ 17 / 2 K =))) 2023-01-17 3:18:19
#116108 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 840 ms 1760 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Duy Mạnh Quân 2023-01-17 3:27:16
#116184 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 781 ms 8960 K C++ 14 / 866 B Nguyễn Đình Trung Kiên 2023-01-18 9:27:27
#116536 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 373 ms 1536 K C++ 17 / 1 K Vũ Đức Trung 2023-01-28 2:21:40
#116569 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 1406 ms 2704 K C++ 17 / 1 K Võ Đức Anh 2023-01-28 9:12:34
#116574 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 538 ms 1912 K C++ 17 / 1 K tranngocminh 2023-01-28 13:09:24
#116575 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 415 ms 1936 K C++ / 1 K sdasdas 2023-01-28 13:13:56
#116586 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 405 ms 1620 K C++ 17 (Clang) / 1 K noot_coder 2023-01-28 13:35:49
#116590 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 374 ms 1492 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Việt Nam 2023-01-28 13:46:59
#116593 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 381 ms 1476 K C++ 14 / 1 K Lê Quốc Khánh 2023-01-28 13:48:58
#116597 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 338 ms 868 K C++ 17 / 979 B taifanh 2023-01-28 13:55:51
#116610 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 1384 ms 2660 K C++ 17 / 1 K son2k6 2023-01-28 14:54:10
#116611 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 1288 ms 2688 K C++ 17 / 996 B Dương Đức Vinh 2023-01-28 14:56:06
#121186 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 487 ms 1920 K C++ 14 / 1 K Nguyen Trung Hieu 2023-12-30 8:01:30
#130976 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 520 ms 1532 K C++ 17 / 837 B Nguyễn Đức Minh 2024-02-07 5:47:28


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: