Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#116184 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 781 ms 8960 K C++ 14 / 866 B Nguyễn Đình Trung Kiên 2023-01-18 9:27:27
#116425 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 1386 ms 2772 K C++ 17 / 1 K Trần Đức Phúc 2023-01-26 13:14:59
#116569 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 1406 ms 2704 K C++ 17 / 1 K Võ Đức Anh 2023-01-28 9:12:34
#116611 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 1288 ms 2688 K C++ 17 / 996 B Dương Đức Vinh 2023-01-28 14:56:06
#116610 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 1384 ms 2660 K C++ 17 / 1 K son2k6 2023-01-28 14:54:10
#116526 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 1439 ms 2660 K C++ 17 / 1 K =))) 2023-01-28 1:32:37
#116575 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 415 ms 1936 K C++ / 1 K sdasdas 2023-01-28 13:13:56
#68222 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 1144 ms 1916 K C++ 14 / 814 B Nguyen Thanh 2022-01-06 9:21:10
#116574 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 538 ms 1912 K C++ 17 / 1 K tranngocminh 2023-01-28 13:09:24
#49319 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 807 ms 1900 K C++ 11 / 1018 B Võ Quang Hưng 2021-09-29 8:17:17
#51422 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 597 ms 1896 K C++ 14 / 1 K nguyen khac thu 2021-10-15 8:38:00
#116108 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 840 ms 1760 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Duy Mạnh Quân 2023-01-17 3:27:16
#113415 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 437 ms 1732 K C++ 17 / 2 K bui huynh tay 2022-12-28 8:00:27
#60219 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 378 ms 1684 K C++ 17 / 1 K daotuanduy 2021-11-30 14:14:40
#55644 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 679 ms 1656 K C++ 14 / 1 K hihihi1 2021-11-06 7:10:32
#116586 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 405 ms 1620 K C++ 17 (Clang) / 1 K noot_coder 2023-01-28 13:35:49
#121170 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 1067 ms 1596 K C++ / 911 B Trần Tiến Đạt 2023-02-15 9:04:03
#79179 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 342 ms 1568 K C++ 14 / 873 B Duy Anh 2022-03-27 22:53:09
#59971 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 559 ms 1544 K C++ 17 (Clang) / 818 B Trần Khắc Triều 2021-11-29 0:10:52
#116536 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 373 ms 1536 K C++ 17 / 1 K Vũ Đức Trung 2023-01-28 2:21:40
#121193 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 511 ms 1532 K C++ / 983 B giabeo 2023-02-15 9:24:33
#68602 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 418 ms 1532 K C++ 17 / 7 K Nguyễn Anh Phong - 10TO1 - THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh 2022-01-09 17:35:26
#68543 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 411 ms 1532 K C++ 17 / 1 K Hoàng Xuân Vinh 2022-01-09 11:16:51
#56086 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 564 ms 1524 K C++ / 812 B Không Tên Không Tuổi 2021-11-08 13:55:28
#77266 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 545 ms 1508 K C++ 14 / 981 B Cường berserk Đinh 2022-03-13 12:28:25
#69473 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 438 ms 1508 K C++ / 903 B DEATH 2022-01-16 8:35:52
#139157 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 1035 ms 1504 K C++ / 957 B Nguyễn Đức Huy 2023-05-21 5:02:12
#68550 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 430 ms 1500 K C++ 14 / 1 K vinhnct2005 2022-01-09 12:58:51
#116590 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 374 ms 1492 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Việt Nam 2023-01-28 13:46:59
#82808 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 450 ms 1492 K C++ 17 / 1016 B Trương Bá Hải nam 2022-05-03 4:41:28
#116593 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 381 ms 1476 K C++ 14 / 1 K Lê Quốc Khánh 2023-01-28 13:48:58
#121191 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 486 ms 1416 K C++ 17 / 710 B VTG 2023-02-15 9:24:14
#121186 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 1130 ms 1404 K C++ 17 / 696 B HienMinh 2023-02-15 9:19:54
#125368 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 615 ms 1084 K C++ 14 / 824 B Nguyễn Đức Huy 2023-03-06 11:57:41
#125336 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 584 ms 1076 K C++ 17 (Clang) / 830 B DD_RES 2023-03-06 7:50:25
#121196 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 541 ms 1068 K C++ 17 / 600 B gnsuj 2023-02-15 9:30:16
#56618 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 491 ms 1052 K C++ 17 (Clang) / 814 B ThMinh 2021-11-10 15:38:47
#62532 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 362 ms 956 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Anh Dũng 2021-12-13 11:15:55
#137989 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 307 ms 884 K C++ 17 / 987 B R 2023-05-13 8:59:24
#82809 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 570 ms 880 K C++ / 810 B Hương Giang 2022-05-03 6:41:16
#116597 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 338 ms 868 K C++ 17 / 979 B taifanh 2023-01-28 13:55:51


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: