Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#121196 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 541 ms 1068 K C++ 17 / 600 B gnsuj 2023-02-15 9:30:16
#121194 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 1186 ms 1504 K C++ / 654 B Trần Tiến Đạt 2023-02-15 9:26:31
#121186 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 1130 ms 1404 K C++ 17 / 696 B HienMinh 2023-02-15 9:19:54
#121191 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 486 ms 1416 K C++ 17 / 710 B VTG 2023-02-15 9:24:14
#149376 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 551 ms 1440 K C++ / 760 B Đỗ Hoàng Anh 2023-09-16 2:24:37
#82809 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 570 ms 880 K C++ / 810 B Hương Giang 2022-05-03 6:41:16
#56086 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 564 ms 1524 K C++ / 812 B Không Tên Không Tuổi 2021-11-08 13:55:28
#56618 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 491 ms 1052 K C++ 17 (Clang) / 814 B ThMinh 2021-11-10 15:38:47
#68222 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 1144 ms 1916 K C++ 14 / 814 B Nguyen Thanh 2022-01-06 9:21:10
#59971 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 559 ms 1544 K C++ 17 (Clang) / 818 B Trần Khắc Triều 2021-11-29 0:10:52
#77141 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 381 ms 1532 K C++ 14 / 820 B Duy Anh 2022-03-12 3:12:58
#125368 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 615 ms 1084 K C++ 14 / 824 B Nguyễn Đức Huy 2023-03-06 11:57:41
#125336 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 584 ms 1076 K C++ 17 (Clang) / 830 B DD_RES 2023-03-06 7:50:25
#148556 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 156 ms 1080 K C++ 17 / 838 B Nguyễn Duy Anh 2023-09-13 2:18:12
#116184 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 781 ms 8960 K C++ 14 / 866 B Nguyễn Đình Trung Kiên 2023-01-18 9:27:27
#69473 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 438 ms 1508 K C++ / 903 B DEATH 2022-01-16 8:35:52
#68560 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 419 ms 1104 K C++ 14 / 948 B vinhnct2005 2022-01-09 13:13:33
#139145 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 1031 ms 1492 K C++ / 955 B Nguyễn Đức Huy 2023-05-21 4:34:27
#82806 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 404 ms 1112 K C++ 17 / 959 B Trương Bá Hải nam 2022-05-03 4:39:38
#116597 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 338 ms 868 K C++ 17 / 979 B taifanh 2023-01-28 13:55:51
#77266 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 545 ms 1508 K C++ 14 / 981 B Cường berserk Đinh 2022-03-13 12:28:25
#121193 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 511 ms 1532 K C++ / 983 B giabeo 2023-02-15 9:24:33
#137989 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 307 ms 884 K C++ 17 / 987 B Fan Arsenal 2023-05-13 8:59:24
#116207 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 366 ms 988 K C++ 17 / 992 B Trần Đức Phúc 2023-01-19 9:06:53
#116611 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 1288 ms 2688 K C++ 17 / 996 B Dương Đức Vinh 2023-01-28 14:56:06
#49319 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 807 ms 1900 K C++ 11 / 1018 B Võ Quang Hưng 2021-09-29 8:17:17
#62532 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 362 ms 956 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Anh Dũng 2021-12-13 11:15:55
#60220 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 378 ms 1620 K C++ 17 / 1 K daotuanduy 2021-11-30 14:15:14
#116610 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 1384 ms 2660 K C++ 17 / 1 K son2k6 2023-01-28 14:54:10
#51420 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 682 ms 1540 K C++ 14 / 1 K nguyen khac thu 2021-10-15 8:34:38
#116590 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 374 ms 1492 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Việt Nam 2023-01-28 13:46:59
#116593 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 381 ms 1476 K C++ 14 / 1 K Lê Quốc Khánh 2023-01-28 13:48:58
#116536 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 373 ms 1536 K C++ 17 / 1 K Vũ Đức Trung 2023-01-28 2:21:40
#116108 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 840 ms 1760 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Duy Mạnh Quân 2023-01-17 3:27:16
#55644 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 679 ms 1656 K C++ 14 / 1 K hihihi1 2021-11-06 7:10:32
#68543 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 411 ms 1532 K C++ 17 / 1 K Hoàng Xuân Vinh 2022-01-09 11:16:51
#116569 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 1406 ms 2704 K C++ 17 / 1 K Võ Đức Anh 2023-01-28 9:12:34
#116574 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 538 ms 1912 K C++ 17 / 1 K tranngocminh 2023-01-28 13:09:24
#116526 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 1439 ms 2660 K C++ 17 / 1 K =))) 2023-01-28 1:32:37
#116575 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 415 ms 1936 K C++ / 1 K sdasdas 2023-01-28 13:13:56
#116586 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 405 ms 1620 K C++ 17 (Clang) / 1 K noot_coder 2023-01-28 13:35:49
#139839 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 651 ms 1776 K C++ / 1 K toriko 2023-06-04 21:25:36
#113415 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 437 ms 1732 K C++ 17 / 2 K bui huynh tay 2022-12-28 8:00:27
#68602 #259. SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ Accepted 100 418 ms 1532 K C++ 17 / 7 K Nguyễn Anh Phong - 10TO1 - THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh 2022-01-09 17:35:26


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: