Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#65368 #351. MAGB – Đếm số nghịch thế Accepted 100 25 ms 1128 K C++ 11 (NOI) / 3 K Durex-_- 2021-12-19 5:54:00
#54374 #351. MAGB – Đếm số nghịch thế Accepted 100 34 ms 1020 K C++ 17 / 352 B hihihi1 2021-11-01 13:21:31
#8713 #351. MAGB – Đếm số nghịch thế Accepted 100 39 ms 1504 K C++ 17 / 760 B Phạm Thế Phong 2020-09-20 14:43:18
#35911 #351. MAGB – Đếm số nghịch thế Accepted 100 43 ms 1120 K C++ 17 / 301 B anhduc 2021-04-26 14:13:38
#37829 #351. MAGB – Đếm số nghịch thế Accepted 100 44 ms 1152 K C++ 17 / 724 B IT_Charlottes 2021-05-29 11:21:12
#60386 #351. MAGB – Đếm số nghịch thế Accepted 100 48 ms 2684 K C++ 17 / 579 B Vũ Giang 2021-12-01 9:11:32
#9206 #351. MAGB – Đếm số nghịch thế Accepted 100 49 ms 1252 K C++ 14 / 587 B Hà Hoàng Hiệp 2020-10-05 12:40:15
#60966 #351. MAGB – Đếm số nghịch thế Accepted 100 49 ms 752 K C++ 17 / 568 B Nguyễn Minh Đức 2021-12-04 3:08:16
#41303 #351. MAGB – Đếm số nghịch thế Accepted 100 50 ms 1920 K C++ 14 / 2 K Lê Hoàng Long 2021-07-04 16:47:12
#42632 #351. MAGB – Đếm số nghịch thế Accepted 100 74 ms 2776 K C++ / 837 B always tle 2021-07-19 13:22:21
#38629 #351. MAGB – Đếm số nghịch thế Accepted 100 74 ms 1600 K C++ / 1 K Nguyễn Quốc Đạt 2021-06-09 10:56:51
#8720 #351. MAGB – Đếm số nghịch thế Accepted 100 76 ms 8192 K C++ 17 / 936 B Nguyễn Hoàng Sơn 2020-09-20 17:31:38
#14762 #351. MAGB – Đếm số nghịch thế Accepted 100 79 ms 3200 K C++ 17 / 1 K Đủ 2020-11-12 16:29:19
#54294 #351. MAGB – Đếm số nghịch thế Accepted 100 96 ms 8480 K C++ / 1 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-11-01 8:48:28
#48533 #351. MAGB – Đếm số nghịch thế Accepted 100 120 ms 1116 K C++ 17 / 527 B Nguyễn Thành Nhân 2021-09-22 4:45:48
#28923 #351. MAGB – Đếm số nghịch thế Accepted 100 121 ms 1172 K C++ 17 / 488 B Đoàn Thanh Phát 2021-02-28 11:16:58
#54458 #351. MAGB – Đếm số nghịch thế Accepted 100 123 ms 4268 K C++ 17 / 563 B Chùm CUỐI 2021-11-02 2:04:23
#69511 #351. MAGB – Đếm số nghịch thế Accepted 100 125 ms 1140 K C++ 17 / 775 B L H D 2022-01-16 12:57:53
#54460 #351. MAGB – Đếm số nghịch thế Accepted 100 126 ms 4272 K C++ / 532 B Nguyễn Thu Hà 2021-11-02 2:07:36


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: