Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#27966 #382. ARTTEAMS - Đội văn nghệ Accepted 100 73 ms 640 K C++ 14 / 476 B Nguyễn Hoàng Quân (chuyên LTT - Cần Thơ) 2021-02-19 3:17:52
#5715 #382. ARTTEAMS - Đội văn nghệ Accepted 100 79 ms 640 K C++ (NOI) / 382 B Dương Thị Ngân Giang 2020-04-14 2:25:46
#93910 #382. ARTTEAMS - Đội văn nghệ Accepted 100 83 ms 628 K C++ 17 / 496 B Danh Thanh Thủ 2022-10-11 14:37:17
#35759 #382. ARTTEAMS - Đội văn nghệ Accepted 100 85 ms 384 K C++ 17 / 1 K Durex+_+ 2021-04-24 16:18:28
#37372 #382. ARTTEAMS - Đội văn nghệ Accepted 100 88 ms 608 K Pascal / 718 B Khuyen Tran 2021-05-22 9:42:38
#17764 #382. ARTTEAMS - Đội văn nghệ Accepted 100 90 ms 740 K C++ 14 / 370 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2020-11-29 3:30:45
#9119 #382. ARTTEAMS - Đội văn nghệ Accepted 100 94 ms 516 K Pascal / 798 B mr_coder 2020-10-04 14:21:15
#68411 #382. ARTTEAMS - Đội văn nghệ Accepted 100 94 ms 732 K C++ 17 / 873 B Trương Tuấn Tú 2022-01-07 15:44:30
#5701 #382. ARTTEAMS - Đội văn nghệ Accepted 100 97 ms 1120 K C++ 14 / 434 B Hà Hoàng Hiệp 2020-04-14 1:23:48
#4645 #382. ARTTEAMS - Đội văn nghệ Accepted 100 99 ms 1124 K C++ / 547 B Phạm Thế Phong 2020-03-10 4:20:19
#7021 #382. ARTTEAMS - Đội văn nghệ Accepted 100 100 ms 1152 K C++ 17 / 1 K Lê Quốc Bình 2020-05-06 7:00:39
#47566 #382. ARTTEAMS - Đội văn nghệ Accepted 100 101 ms 764 K C++ / 306 B hm123 2021-09-12 15:30:06
#52519 #382. ARTTEAMS - Đội văn nghệ Accepted 100 101 ms 764 K C++ / 337 B hihihi1 2021-10-21 11:44:43
#5873 #382. ARTTEAMS - Đội văn nghệ Accepted 100 102 ms 1152 K C++ 11 / 549 B Đoàn Thành Lâm 2020-04-17 9:53:03
#35544 #382. ARTTEAMS - Đội văn nghệ Accepted 100 102 ms 736 K C++ 17 / 678 B Trần Đình Khánh Đăng 2021-04-21 7:22:23
#6334 #382. ARTTEAMS - Đội văn nghệ Accepted 100 103 ms 768 K C++ 17 / 396 B Phùng Trường Giang 2020-04-26 12:50:27
#74084 #382. ARTTEAMS - Đội văn nghệ Accepted 100 103 ms 728 K C++ 11 / 750 B Xuân 2022-02-18 7:12:06
#5716 #382. ARTTEAMS - Đội văn nghệ Accepted 100 105 ms 1208 K C++ 14 / 392 B Vũ Huy Đức 2020-04-14 2:27:53
#5900 #382. ARTTEAMS - Đội văn nghệ Accepted 100 105 ms 1120 K C++ / 549 B Takce 2020-04-17 14:42:11
#50996 #382. ARTTEAMS - Đội văn nghệ Accepted 100 105 ms 1100 K C++ / 332 B Onii Chan 2021-10-13 3:23:01
#90380 #382. ARTTEAMS - Đội văn nghệ Accepted 100 112 ms 1120 K C++ / 434 B Ngô Hồng Quân 2022-08-26 8:50:06
#90323 #382. ARTTEAMS - Đội văn nghệ Accepted 100 113 ms 1148 K C++ / 437 B Toco 2022-08-26 3:56:14
#5007 #382. ARTTEAMS - Đội văn nghệ Accepted 100 114 ms 1116 K C++ 17 / 342 B Lemon Garden 2020-03-24 1:57:12
#61909 #382. ARTTEAMS - Đội văn nghệ Accepted 100 301 ms 532 K C++ 11 (NOI) / 855 B Lewjxz 2021-12-09 17:42:31
#106772 #382. ARTTEAMS - Đội văn nghệ Accepted 100 357 ms 1152 K C++ 17 / 296 B HieuLe 2022-12-01 1:29:13
#85584 #382. ARTTEAMS - Đội văn nghệ Accepted 100 373 ms 656 K C++ / 296 B Nguyễn D. 2022-06-12 13:22:39
#82297 #382. ARTTEAMS - Đội văn nghệ Accepted 100 397 ms 712 K C++ / 333 B Đỗ Việt Cường 2022-04-21 15:38:20
#62284 #382. ARTTEAMS - Đội văn nghệ Accepted 100 410 ms 740 K C++ / 330 B XuanThu 2021-12-12 11:58:34
#57914 #382. ARTTEAMS - Đội văn nghệ Accepted 100 411 ms 740 K C++ 17 (Clang) / 296 B ThMinh 2021-11-16 16:41:03


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: