Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#4236 #401. PASSWORD - Mật khẩu an toàn Accepted 100 20 ms 356 K C++ / 1 K Takce 2020-02-25 15:00:36
#42950 #401. PASSWORD - Mật khẩu an toàn Accepted 100 20 ms 340 K Pascal / 640 B Khuyen Tran 2021-07-23 9:44:58
#52899 #401. PASSWORD - Mật khẩu an toàn Accepted 100 20 ms 240 K C++ 11 (NOI) / 1 K Durex+_+ 2021-10-23 17:23:15
#66456 #401. PASSWORD - Mật khẩu an toàn Accepted 100 20 ms 352 K C++ 11 / 616 B Nguyễn D. 2021-12-27 13:07:29
#3494 #401. PASSWORD - Mật khẩu an toàn Accepted 100 22 ms 380 K C++ / 753 B Phạm Thế Phong 2020-01-14 14:33:51
#107717 #401. PASSWORD - Mật khẩu an toàn Accepted 100 22 ms 352 K C++ / 925 B Nguyễn Văn Hải 2022-12-05 7:43:37
#58503 #401. PASSWORD - Mật khẩu an toàn Accepted 100 22 ms 380 K C++ / 836 B Nguyen Phuc Tho 2021-11-20 5:22:08
#68980 #401. PASSWORD - Mật khẩu an toàn Accepted 100 22 ms 392 K C++ / 567 B L H D 2022-01-12 16:18:14
#8431 #401. PASSWORD - Mật khẩu an toàn Accepted 100 23 ms 352 K C++ / 710 B Michiki Naoyu 2020-08-24 13:14:58
#24849 #401. PASSWORD - Mật khẩu an toàn Accepted 100 23 ms 356 K C++ 17 / 798 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2021-01-04 15:35:41
#28084 #401. PASSWORD - Mật khẩu an toàn Accepted 100 23 ms 356 K C++ 14 / 782 B Nguyễn Hoàng Quân (chuyên LTT - Cần Thơ) 2021-02-20 12:03:11
#42353 #401. PASSWORD - Mật khẩu an toàn Accepted 100 24 ms 260 K C / 1 K Trần Quang 2021-07-13 12:26:10
#28088 #401. PASSWORD - Mật khẩu an toàn Accepted 100 25 ms 384 K C++ 17 / 686 B Nguyễn Trường Hưng (THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ) 2021-02-20 13:57:09
#62554 #401. PASSWORD - Mật khẩu an toàn Accepted 100 25 ms 340 K C++ 11 / 622 B Nguyễn việt hải 2021-12-13 14:43:25
#8427 #401. PASSWORD - Mật khẩu an toàn Accepted 100 26 ms 352 K C++ 14 / 714 B lewlew 2020-08-24 12:59:58
#24837 #401. PASSWORD - Mật khẩu an toàn Accepted 100 26 ms 372 K C++ 14 / 561 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-01-04 14:22:47
#43250 #401. PASSWORD - Mật khẩu an toàn Accepted 100 27 ms 352 K C++ 11 / 518 B hihihi1 2021-08-05 13:18:37
#4983 #401. PASSWORD - Mật khẩu an toàn Accepted 100 28 ms 352 K C++ 17 / 794 B Lemon Garden 2020-03-23 9:33:12
#50987 #401. PASSWORD - Mật khẩu an toàn Accepted 100 28 ms 356 K C++ / 582 B Onii Chan 2021-10-13 2:37:26
#63377 #401. PASSWORD - Mật khẩu an toàn Accepted 100 28 ms 388 K C++ 11 / 1 K Trương Tuấn Tú 2021-12-15 15:48:50
#51063 #401. PASSWORD - Mật khẩu an toàn Accepted 100 31 ms 364 K C++ / 603 B trần minh hoàng 2021-10-13 8:38:59
#72755 #401. PASSWORD - Mật khẩu an toàn Accepted 100 32 ms 356 K C++ 11 / 751 B Võ Minh Tài 2022-02-11 17:17:08
#44347 #401. PASSWORD - Mật khẩu an toàn Accepted 100 34 ms 352 K C++ / 948 B Nguyễn Văn Nghiêm 2021-08-17 6:15:38
#80587 #401. PASSWORD - Mật khẩu an toàn Accepted 100 40 ms 488 K C++ 11 / 775 B hungge 2022-04-06 15:10:25
#82769 #401. PASSWORD - Mật khẩu an toàn Accepted 100 48 ms 332 K C++ / 954 B Đỗ Việt Cường 2022-05-02 9:30:23
#39835 #401. PASSWORD - Mật khẩu an toàn Accepted 100 419 ms 21200 K Python 3 / 618 B Dương 2021-06-26 8:28:37


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: