Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#52890 #401. PASSWORD - Mật khẩu an toàn Accepted 100 21 ms 256 K C++ 11 (NOI) / 1 K Durex+_+ 2021-10-23 17:19:43
#42353 #401. PASSWORD - Mật khẩu an toàn Accepted 100 24 ms 260 K C / 1 K Trần Quang 2021-07-13 12:26:10
#4235 #401. PASSWORD - Mật khẩu an toàn Accepted 100 21 ms 360 K C++ / 1 K Takce 2020-02-25 14:54:22
#63377 #401. PASSWORD - Mật khẩu an toàn Accepted 100 28 ms 388 K C++ 11 / 1 K Trương Tuấn Tú 2021-12-15 15:48:50
#82769 #401. PASSWORD - Mật khẩu an toàn Accepted 100 48 ms 332 K C++ / 954 B Đỗ Việt Cường 2022-05-02 9:30:23
#44347 #401. PASSWORD - Mật khẩu an toàn Accepted 100 34 ms 352 K C++ / 948 B Nguyễn Văn Nghiêm 2021-08-17 6:15:38
#107717 #401. PASSWORD - Mật khẩu an toàn Accepted 100 22 ms 352 K C++ / 925 B Nguyễn Văn Hải 2022-12-05 7:43:37
#58503 #401. PASSWORD - Mật khẩu an toàn Accepted 100 22 ms 380 K C++ / 836 B Nguyen Phuc Tho 2021-11-20 5:22:08
#24849 #401. PASSWORD - Mật khẩu an toàn Accepted 100 23 ms 356 K C++ 17 / 798 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2021-01-04 15:35:41
#4983 #401. PASSWORD - Mật khẩu an toàn Accepted 100 28 ms 352 K C++ 17 / 794 B Lemon Garden 2020-03-23 9:33:12
#143814 #401. PASSWORD - Mật khẩu an toàn Accepted 100 29 ms 356 K C++ 17 / 792 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-04-01 13:02:50
#28084 #401. PASSWORD - Mật khẩu an toàn Accepted 100 23 ms 356 K C++ 14 / 782 B Nguyễn Hoàng Quân (chuyên LTT - Cần Thơ) 2021-02-20 12:03:11
#80587 #401. PASSWORD - Mật khẩu an toàn Accepted 100 40 ms 488 K C++ 11 / 775 B hungge 2022-04-06 15:10:25
#3494 #401. PASSWORD - Mật khẩu an toàn Accepted 100 22 ms 380 K C++ / 753 B Phạm Thế Phong 2020-01-14 14:33:51
#72755 #401. PASSWORD - Mật khẩu an toàn Accepted 100 32 ms 356 K C++ 11 / 751 B Võ Minh Tài 2022-02-11 17:17:08
#139279 #401. PASSWORD - Mật khẩu an toàn Accepted 100 420 ms 21204 K Python 3 / 734 B Phùng Nhật Minh 2024-03-08 7:57:56
#8429 #401. PASSWORD - Mật khẩu an toàn Accepted 100 27 ms 416 K C++ 14 / 725 B lewlew 2020-08-24 13:13:09
#8431 #401. PASSWORD - Mật khẩu an toàn Accepted 100 23 ms 352 K C++ / 710 B Michiki Naoyu 2020-08-24 13:14:58
#28088 #401. PASSWORD - Mật khẩu an toàn Accepted 100 25 ms 384 K C++ 17 / 686 B Nguyễn Trường Hưng (THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ) 2021-02-20 13:57:09
#139207 #401. PASSWORD - Mật khẩu an toàn Accepted 100 401 ms 21164 K Python 3 / 640 B Nguyễn Duy Anh 2024-03-08 4:16:22
#42950 #401. PASSWORD - Mật khẩu an toàn Accepted 100 20 ms 340 K Pascal / 640 B Khuyen Tran 2021-07-23 9:44:58
#138604 #401. PASSWORD - Mật khẩu an toàn Accepted 100 25 ms 356 K C++ 17 / 630 B Khoa-_-Ng(u)( ͡° ͜ʖ ͡°) 2024-03-06 0:33:33
#62554 #401. PASSWORD - Mật khẩu an toàn Accepted 100 25 ms 340 K C++ 11 / 622 B Nguyễn việt hải 2021-12-13 14:43:25
#140062 #401. PASSWORD - Mật khẩu an toàn Accepted 100 28 ms 324 K C++ / 621 B Huy dz 2024-03-11 4:31:43
#39835 #401. PASSWORD - Mật khẩu an toàn Accepted 100 419 ms 21200 K Python 3 / 618 B Dương 2021-06-26 8:28:37
#66456 #401. PASSWORD - Mật khẩu an toàn Accepted 100 20 ms 352 K C++ 11 / 616 B Nguyễn D. 2021-12-27 13:07:29
#51063 #401. PASSWORD - Mật khẩu an toàn Accepted 100 31 ms 364 K C++ / 603 B trần minh hoàng 2021-10-13 8:38:59
#50987 #401. PASSWORD - Mật khẩu an toàn Accepted 100 28 ms 356 K C++ / 582 B Onii Chan 2021-10-13 2:37:26
#68981 #401. PASSWORD - Mật khẩu an toàn Accepted 100 24 ms 340 K C++ / 567 B L H D 2022-01-12 16:19:11
#24837 #401. PASSWORD - Mật khẩu an toàn Accepted 100 26 ms 372 K C++ 14 / 561 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-01-04 14:22:47
#140380 #401. PASSWORD - Mật khẩu an toàn Accepted 100 397 ms 21204 K Python 3 / 520 B Nguyễn Quốc Việt 2024-03-12 0:59:26
#43250 #401. PASSWORD - Mật khẩu an toàn Accepted 100 27 ms 352 K C++ 11 / 518 B hihihi1 2021-08-05 13:18:37
#140379 #401. PASSWORD - Mật khẩu an toàn Accepted 100 397 ms 21192 K Python 3 / 513 B Trùm CUỐI 2024-03-12 0:59:13
#119637 #401. PASSWORD - Mật khẩu an toàn Accepted 100 26 ms 352 K C++ 17 / 470 B Tiêu Dao 2023-12-23 7:56:42
#139168 #401. PASSWORD - Mật khẩu an toàn Accepted 100 417 ms 21260 K Python 3 / 466 B Ninh Anh Vũ 2024-03-08 3:56:38
#139183 #401. PASSWORD - Mật khẩu an toàn Accepted 100 422 ms 21196 K Python 3 / 433 B Phạm Thanh Lam 2024-03-08 4:05:54


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: