Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#20472 #584. DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 19 ms 256 K Pascal / 751 B mr_coder 2020-12-10 18:14:49
#33776 #584. DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 20 ms 276 K C / 503 B batman 2021-04-05 12:24:52
#137974 #584. DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 21 ms 276 K C++ 17 / 741 B Fan MU 2023-05-13 8:52:34
#57597 #584. DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 20 ms 320 K C++ 11 / 741 B hihihi1 2021-11-15 12:05:11
#147771 #584. DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 29 ms 340 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Hoàng Vũ 2023-09-07 10:33:20
#147700 #584. DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 29 ms 340 K C++ 14 / 1 K Whoam 2023-09-07 7:34:30
#42151 #584. DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 21 ms 348 K C++ 11 (NOI) / 5 K Durex+_+ 2021-07-11 8:18:56
#51208 #584. DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 37 ms 348 K C++ / 731 B trần minh hoàng 2021-10-14 5:32:22
#35806 #584. DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 100 ms 352 K C++ 17 / 1 K Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2021-04-25 1:50:33
#127629 #584. DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 20 ms 352 K C++ 17 / 1013 B TKduybich 2023-03-17 1:59:08
#7791 #584. DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 27 ms 356 K C++ 17 / 766 B Trùm CUỐI 2020-06-26 0:53:43
#147582 #584. DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 28 ms 356 K C++ 17 / 965 B 999hoangtugio999 2023-09-06 8:19:13
#36110 #584. DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 117 ms 376 K C++ 17 / 1 K Hoàng Minh Sơn 2021-04-28 13:38:04
#27804 #584. DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 23 ms 384 K C++ 14 / 984 B Nguyễn Hoàng Quân (chuyên LTT - Cần Thơ) 2021-02-18 7:29:13
#132239 #584. DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 37 ms 384 K C++ 14 / 2 K Shiryon 2023-04-11 13:40:40
#120168 #584. DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 25 ms 384 K C++ 17 (Clang) / 2 K HoanggHiy 2023-02-11 15:21:35
#35176 #584. DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 102 ms 464 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-04-17 14:55:11
#42081 #584. DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 31 ms 480 K C++ 17 / 724 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-07-10 15:20:25
#94568 #584. DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 30 ms 484 K C++ / 953 B Xuân 2022-10-13 18:51:25
#48661 #584. DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 30 ms 504 K C++ 17 / 931 B vuvanhung 2021-09-23 2:06:44
#72313 #584. DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 33 ms 508 K C++ 17 / 882 B nguyen khac thu 2022-02-10 14:39:01
#70253 #584. DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 32 ms 508 K C++ 17 (Clang) / 915 B Nguyễn Minh Chí 2022-01-22 5:58:21
#88335 #584. DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 25 ms 512 K C++ 17 / 1 K Tôn Thất Hải 2022-07-26 8:18:04
#38507 #584. DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 29 ms 516 K C++ 14 / 793 B vinhnct2005 2021-06-06 7:58:04
#109510 #584. DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 27 ms 516 K C++ / 2 K Trần Hoàng Tuấn Hưng 2022-12-09 4:39:00
#147627 #584. DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 26 ms 528 K C++ 17 / 995 B buon_choi96 2023-09-06 13:24:07
#42498 #584. DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 26 ms 572 K C++ / 787 B always tle 2021-07-18 5:05:15
#81689 #584. DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 38 ms 600 K C++ / 871 B ththw 2022-04-14 6:13:17
#33830 #584. DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 43 ms 4352 K C++ 17 / 932 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-04-06 15:33:02
#131602 #584. DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 51 ms 4352 K C++ 17 / 752 B Đặng Huyền Trân 2023-04-07 4:31:43
#138258 #584. DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 46 ms 4368 K C++ 17 / 752 B Phùng Nhật Minh 2023-05-15 13:08:02
#38583 #584. DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 41 ms 4436 K C++ 17 / 1 K Phạm Đức Anh 2021-06-08 10:16:12
#134703 #584. DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 167 ms 4592 K C++ / 918 B Mark 2023-04-21 6:04:58
#131546 #584. DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 149 ms 4608 K C++ 17 / 853 B Nguyễn Tiến Đạt 2023-04-07 4:23:32
#131564 #584. DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 143 ms 4688 K C++ 17 / 864 B Nguyễn Anh Tú 2023-04-07 4:25:57
#7825 #584. DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 60 ms 8288 K C++ 17 / 1 K Phạm Thế Phong 2020-06-26 1:11:54
#62744 #584. DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 50 ms 8448 K C++ 11 / 1 K Trương Tuấn Tú 2021-12-14 8:29:44
#36940 #584. DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 60 ms 8452 K C++ 14 / 1 K Con Vịt Kutee 2021-05-13 14:53:24
#27835 #584. DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 258 ms 43908 K C++ 17 / 891 B Nguyễn Trường Hưng (THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ) 2021-02-18 10:43:42
#146823 #584. DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 487 ms 129676 K C++ 17 / 1 K Bùi Huy Tuấn 2023-08-25 14:24:01


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: