Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#33767 #584. DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 32 ms 432 K C++ / 474 B batman 2021-04-05 12:05:24
#42081 #584. DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 31 ms 480 K C++ 17 / 724 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-07-10 15:20:25
#51208 #584. DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 37 ms 348 K C++ / 731 B trần minh hoàng 2021-10-14 5:32:22
#57597 #584. DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 20 ms 320 K C++ 11 / 741 B hihihi1 2021-11-15 12:05:11
#20472 #584. DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 19 ms 256 K Pascal / 751 B mr_coder 2020-12-10 18:14:49
#7791 #584. DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 27 ms 356 K C++ 17 / 766 B Chùm CUỐI 2020-06-26 0:53:43
#42498 #584. DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 26 ms 572 K C++ / 787 B always tle 2021-07-18 5:05:15
#38507 #584. DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 29 ms 516 K C++ 14 / 793 B QUANG VINHHHHHHHHHHHHHH 2021-06-06 7:58:04
#81689 #584. DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 38 ms 600 K C++ / 871 B ththw 2022-04-14 6:13:17
#72313 #584. DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 33 ms 508 K C++ 17 / 882 B nguyen khac thu 2022-02-10 14:39:01
#27835 #584. DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 258 ms 43908 K C++ 17 / 891 B Nguyễn Trường Hưng (THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ) 2021-02-18 10:43:42
#70253 #584. DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 32 ms 508 K C++ 17 (Clang) / 915 B Nguyễn Minh Chí 2022-01-22 5:58:21
#48661 #584. DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 30 ms 504 K C++ 17 / 931 B vuvanhung 2021-09-23 2:06:44
#33830 #584. DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 43 ms 4352 K C++ 17 / 932 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-04-06 15:33:02
#27804 #584. DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 23 ms 384 K C++ 14 / 984 B Nguyễn Hoàng Quân (chuyên LTT - Cần Thơ) 2021-02-18 7:29:13
#35806 #584. DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 100 ms 352 K C++ 17 / 1 K Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2021-04-25 1:50:33
#36110 #584. DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 117 ms 376 K C++ 17 / 1 K Hoàng Minh Sơn 2021-04-28 13:38:04
#35176 #584. DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 102 ms 464 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-04-17 14:55:11
#38583 #584. DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 41 ms 4436 K C++ 17 / 1 K Phạm Đức Anh 2021-06-08 10:16:12
#88335 #584. DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 25 ms 512 K C++ 17 / 1 K Tôn Thất Hải 2022-07-26 8:18:04
#7825 #584. DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 60 ms 8288 K C++ 17 / 1 K Phạm Thế Phong 2020-06-26 1:11:54
#36940 #584. DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 60 ms 8452 K C++ 14 / 1 K Con Vịt Kutee 2021-05-13 14:53:24
#62744 #584. DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 50 ms 8448 K C++ 11 / 1 K Trương Tuấn Tú 2021-12-14 8:29:44
#42151 #584. DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 21 ms 348 K C++ 11 (NOI) / 5 K Durex-_- 2021-07-11 8:18:56


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: