Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#57598 #585. BIRTHDCAKE - Bánh sinh nhật Accepted 100 194 ms 416 K C++ 11 / 524 B hihihi1 2021-11-15 12:05:21
#29736 #585. BIRTHDCAKE - Bánh sinh nhật Accepted 100 231 ms 444 K C++ 11 / 516 B shabipilamew 2021-03-08 7:32:44
#60823 #585. BIRTHDCAKE - Bánh sinh nhật Accepted 100 254 ms 548 K C++ 17 / 720 B Nguyễn Hải An 2021-12-03 8:47:40
#61694 #585. BIRTHDCAKE - Bánh sinh nhật Accepted 100 268 ms 1148 K C++ 14 / 1 K LAM DEP TRAI 2021-12-09 4:23:41
#82866 #585. BIRTHDCAKE - Bánh sinh nhật Accepted 100 275 ms 1332 K C++ 14 / 733 B Đàm Quang Vinh 2022-05-05 14:32:33
#42113 #585. BIRTHDCAKE - Bánh sinh nhật Accepted 100 276 ms 344 K C++ (NOI) / 5 K Durex-_- 2021-07-11 4:40:18
#37860 #585. BIRTHDCAKE - Bánh sinh nhật Accepted 100 284 ms 2016 K C++ 14 / 1 K QUYET NGUYEN 2021-05-29 14:38:22
#82847 #585. BIRTHDCAKE - Bánh sinh nhật Accepted 100 285 ms 464 K C++ 14 / 2 K MeowT.dev 2022-05-05 8:52:42
#8874 #585. BIRTHDCAKE - Bánh sinh nhật Accepted 100 286 ms 476 K C++ 17 / 459 B Chùm CUỐI 2020-09-29 7:15:13
#9092 #585. BIRTHDCAKE - Bánh sinh nhật Accepted 100 290 ms 464 K C++ 14 / 789 B Nguyễn Hoàng Sơn 2020-10-04 4:44:07
#51269 #585. BIRTHDCAKE - Bánh sinh nhật Accepted 100 290 ms 384 K C++ 14 / 574 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-10-14 9:47:37
#8875 #585. BIRTHDCAKE - Bánh sinh nhật Accepted 100 291 ms 476 K C++ 17 / 652 B Phạm Thế Phong 2020-09-29 7:15:15
#8876 #585. BIRTHDCAKE - Bánh sinh nhật Accepted 100 294 ms 396 K C++ 14 / 466 B Hà Hoàng Hiệp 2020-09-29 7:15:41
#61912 #585. BIRTHDCAKE - Bánh sinh nhật Accepted 100 295 ms 2052 K C++ 17 / 861 B ThMinh 2021-12-10 1:04:44
#75947 #585. BIRTHDCAKE - Bánh sinh nhật Accepted 100 297 ms 580 K C++ 11 / 919 B Irelia 2022-02-27 14:39:13
#51271 #585. BIRTHDCAKE - Bánh sinh nhật Accepted 100 313 ms 380 K C++ / 698 B Nguyễn Thu Hà 2021-10-14 9:49:57
#76056 #585. BIRTHDCAKE - Bánh sinh nhật Accepted 100 319 ms 384 K C++ / 937 B Nguyễn Gia Bảo 2022-03-01 5:03:07
#74586 #585. BIRTHDCAKE - Bánh sinh nhật Accepted 100 322 ms 420 K C++ 17 / 773 B Xuân 2022-02-19 8:20:09
#72321 #585. BIRTHDCAKE - Bánh sinh nhật Accepted 100 329 ms 2064 K C++ 17 / 904 B nguyen khac thu 2022-02-10 14:39:33
#82022 #585. BIRTHDCAKE - Bánh sinh nhật Accepted 100 361 ms 508 K C++ 11 / 1004 B Nguyễn Trường Giang 2022-04-16 11:54:02
#88191 #585. BIRTHDCAKE - Bánh sinh nhật Accepted 100 427 ms 1988 K C++ 17 / 968 B Hoang Phu 2022-07-23 16:15:11
#42364 #585. BIRTHDCAKE - Bánh sinh nhật Accepted 100 1030 ms 284 K C++ (NOI) / 482 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-07-13 13:37:03


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: