# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1801 Hà Xuân Thiện 2 1500
1802 Trần Tiến Thịnh 2 1500
1803 Tran Huu Bach 2 1500
1804 Viet An 2 1500
1805 nguyễn trần việt anh 2 1500
1806 Nguyễn Trần Quang Minh 2 1500
1807 Phạm Duy Phát 2 1500
1808 jackpie2003 1 1500
1809 Tran Quoc Khanh 1 1500
1810 Truong Trung Bao 1 1500
1811 Nguyễn Quốc Anh 1 1500
1812 Đoàn Ngọc Bảo Trân 1 1500
1813 unknow 1 1500
1814 Phan Nguyễn Huy Duy 1 1500
1815 Nguyễn Trinh 1 1500
1816 Nguyễn Cao Minh Tuấn 1 1500
1817 son 1 1500
1818 Tạ Trung Kiên 1 1500
1819 Hoàng Đức Mạnh 1 1500
1820 bill 1 1500
1821 Nguyễn Văn Phong 1 1500
1822 HQH078776 1 1500
1823 Lão Gia Bạc Tỉ 1 1500
1824 Tunguyen87 1 1500
1825 Vũ Văn Hậu 1 1500
1826 linhhoclaptrinh 1 1500
1827 KaoTual 1 1500
1828 Phạm Thị Hoài Thu 1 1500
1829 Trinh Dang Gia Minh 1 1500
1830 Võ Vũ Luân 1 1500
1831 ĐạtNguyễn(dìa dia) 1 1500
1832 khongbiet 1 1500
1833 ADDDDD 1 1500
1834 pham duy phuc 1 1500
1835 Nguyễn Quốc Duy 1 1500
1836 Trần Quang Lộc 1 1500
1837 Tiêu Trọng Phúc 1 1500
1838 Tạ Duy Anh 1 1500
1839 Nguyen Anh Thu 1 1500
1840 Nguyễn Lê Nhật Quang 1 1500
1841 Đông Phương Trà Trà 1 1500
1842 Đoàn Lê Duy Anh 1 1500
1843 Hồ Minh Khôi 1 1500
1844 Trịnh Sỹ Tuấn 1 1500
1845 An Phan 1 1500
1846 Phùng Trọng Hiếu 1 1500
1847 MK_TP_IT_24 1 1500
1848 normie 1 1500
1849 Nguyễn Minh Dương 1 1500
1850 NPBT 1 1500