# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
201 Nhanh 27 1500
202 umm 26 1500
203 Võ Thành Nguyễn 26 1500
204 nguyennhatlam 26 1500
205 Trần Huy Hoàng 26 1396
206 Nguyen Trung Hieu 26 1500
207 Khổng Ngọc Anh 26 1500
208 daotuanduy 26 1500
209 letran3 26 1500
210 Trần Cẩm Nguyên 26 1500
211 Huỳnh Quốc Bảo ( THCS Hai Bà Trưng TPHCM) 26 1500
212 Phạm Đình Thông 26 1500
213 Lê Hồng Phúc 25 1500
214 Vũ Nguyễn Bảo Anh 25 1533
215 A 25 1500
216 Hải Anh 25 1500
217 Lê Hoàng Long 25 1500
218 Nguyễn Huy Thái 25 1500
219 thanhvinh 24 1500
220 Vũ Đức Triệu 24 1500
221 khổng quảng 24 1504
222 Vo Nguyen Nhat Duy 24 1500
223 Lương Minh Hiếu 24 1500
224 Huỳnh Bảo Khang 24 1500
225 Nguyễn Trung Lâm 24 1500
226 Nguyễn Thành Nhân 24 1500
227 minh20cm 24 1500
228 Nguyễn Đăng Hiển 24 1500
229 Bùi Huy Dược 24 1500
230 Lê Trung Hiếu 23 1500
231 Nguyễn D. 23 1500
232 Bui Dang Nguyen 23 1592
233 SunflowerNguyen 23 1500
234 Nguyễn Sơn Giang 23 1500
235 Lê Văn Trường 23 1500
236 Nguyễn Hải An 23 1481
237 Nguyễn Tùng Bách 23 1500
238 acyme_nom 23 1500
239 Michiki Naoyu 23 1500
240 Nguyễn Nam Hy 22 1500
241 Nguyễn Đình Tài 22 1500
242 ththw 22 1500
243 nguyen phong hai 22 1500
244 Chiju 22 1500
245 Tô Tiến Đạt 22 1500
246 Đào Đình Bình 22 1500
247 Nguyễn Văn Hải 22 1500
248 anh khoa 22 1500
249 Ung Tuấn Lĩnh 22 1500
250 Hồ Thị Hải Tiến 22 1500