# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
201 Trịnh Trọng Nghĩa 20 1500
202 Wai 20 1500
203 Phan Ngọc Thức 20 1500
204 Nguyễn Nam Khang 20 1500
205 Hoàng Xuân Vinh 20 1500
206 Nguyễn Sơn Giang 19 1500
207 Trần Hữu Bách 19 1500
208 Hoàng Đức Mạnh 19 1500
209 NGUYEN ANH TUYEN 19 1500
210 kimmik 19 1500
211 Super Idol的笑容 都没你的甜 八月正午的阳光 都没你耀眼 热爱 105 °C的你 滴滴清纯的蒸馏水 19 1500
212 Ngọc Nhi 19 1500
213 rpkrpkrpk 19 1500
214 Xiceee 19 1500
215 Tran Anh Quan 18 1500
216 Nguyễn Cao Trường 18 1500
217 Nguyễn Trung Long 18 1500
218 Nguyen Van Thang 18 1500
219 Đào Duy Bách 18 1500
220 Nguyễn Đức Huy 18 1500
221 Phan Đặng Thái Sơn 18 1500
222 Nguyễn Văn Thắng 18 1500
223 soul 18 1500
224 quocvi10Tin 18 1500
225 Huỳnh Thanh Nghị 18 1500
226 Trần Quang Minh 18 1500
227 Nguyễn Văn Đạt 18 1500
228 Phan Chí Kiên (chuyên LTT - Cần Thơ) 18 1500
229 PAT 18 1500
230 Vũ Khánh Huyền 17 1500
231 Chử Minh Trí 17 1500
232 Phạm Huỳnh Long Vũ 17 1500
233 Hải Anh 17 1500
234 Thái Trung Hiếu 17 1500
235 NTS 17 1500
236 Lê Đức Nhuận 17 1500
237 Lê Quang Trường 17 1500
238 Nguyễn Ngọc Anh Tuấn 17 1500
239 ohka 17 1500
240 Văn Hoàng Phúc 17 1500
241 bủhhhhhhhhhhhh 17 1500
242 ttnl1128 17 1500
243 lto5 17 1500
244 minh2409 16 1500
245 Mai Nguyễn 16 1500
246 Phạm Tấn Tú 16 1500
247 nhdandz 16 1500
248 Cao Chí Hiếu 16 1500
249 Đào Văn Đức 16 1500
250 noze 16 1500