Tên đăng nhập

tsts109

Họ và tên

___ThaiSonn(Tle)___

Chữ ký cá nhân

Con gà VN

Đăng ký lúc

2021-08-10 8:47:44

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500