Tên đăng nhập

dfhdkdshgf

Họ và tên

Lê Ngọc Trung

Email

leetrunga1k29@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-01-31 7:12:17

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500