# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
2801 Nguyễn Công Trường An 1 1500
2802 duy hoang 1 1500
2803 Trần Quốc Vũ 1 1500
2804 Hoang Phu 1 1500
2805 Lâm Gia Huy 1 1500
2806 nguyễn trí kiên 1 1500
2807 Cường 7 ngàn 5 1 1500
2808 EFO 1 1500
2809 Hung 1 1500
2810 dung 1 1500
2811 vuninhanh 1 1500
2812 Làu Ngọc Bảo 1 1500
2813 Nguyễn Thế Lập 1 1500
2814 NHP 1 1500
2815 Duc Son 1 1500
2816 anle82917 1 1500
2817 Pham Kien 1 1500
2818 Tuan Nguyen 1 1500
2819 Ngô Bá Khá 1 1500
2820 Mai Thanh Tuấn 1 1500
2821 Huyền Trân 1 1500
2822 Trần Lê Hùng Phi 1 1500
2823 Trịnh Mạnh Hùng 1 1500
2824 urmomfat 1 1500
2825 Quoc Mai 1 1500
2826 Cur Playzz 1 1500
2827 Hoang Linh 1 1500
2828 Lê Minh Nhật 1 1500
2829 FPX suygestu 1 1500
2830 Nguyễn Đức Nhật Minh 1 1500
2831 MFour 1 1500
2832 MinhNhat 1 1500
2833 chie 1 1500
2834 Lê Hoàng Lâm 1 1500
2835 Trương Tuấn Minh 1 1500
2836 Kiều Gia Huy 1 1500
2837 Hhsjss 1 1500
2838 Lê Thanh Đạt 1 1500
2839 Nguyễn Trung Kiên 1 1500
2840 Ta Quang Ha 1 1500
2841 idkmfk 1 1500
2842 Trương Thuận Kiệt 1 1500
2843 Nguyen Manh Hung 1 1500
2844 Nguyễn Chí Dũng 1 1500
2845 Trần Gia Phúc 1 1500
2846 Nguyễn Hoàng Long 1 1500
2847 Trần Anh Đức 1 1500
2848 Nguyễn Anh Phong 1 1500
2849 Bế Hoàng Anh 1 1500
2850 1232132112 1 1500