# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
3101 Lê Minh Đức 1500
3102 hphuong 6 1500
3103 Dang Tran Long 0 1500
3104 Nna Love 1500
3105 darkhack 1 1500
3106 Lê Minh Vũ 1500
3107 Trần Phương Nhi 4 1500
3108 Nguyen Anh 1500
3109 thành moi 14 1500
3110 Trịnh Hồng Cường 1500
3111 Mai Thế Hùng 2 1500
3112 TNH2448 1 1500
3113 Võ Đăng Tuệ 13 1500
3114 Minh Nhật 0 1500
3115 Hoàng Việt Nhân 3 1500
3116 Vũ Minh Đức 4 1500
3117 Ngô Tuấn 0 1500
3118 Trần Trung Hiếu 2 1500
3119 Quach manh tuan 1 1500
3120 mim 1500
3121 Hà Văn Thành 13 1500
3122 khangranhcon 5 1500
3123 Minh Vũ 2 1500
3124 Trịnh Phạm Thiện Tachi ngu 1 1500
3125 phú 1 1500
3126 Phạm Ngọc Thọ 1 1500
3127 Nguyễn Đình Cương 1500
3128 Nguyen Tran Manh Dung 0 1500
3129 Jack 12 1500
3130 Phùng Ngọc Nguyên Đức 1 1500
3131 Nguyễn Quang Minh 0 1500
3132 Nguyễn Hương Lan 3 1500
3133 NguyenMaiDuy 1 1500
3134 Pham Buu 7 1500
3135 Phan Huy Khang 8 1500
3136 Nguyễn Đình Thanh 3 1500
3137 LTG 8 1500
3138 Cường Nè 0 1500
3139 Nguyễn Quang Huy 0 1500
3140 Hồ Nguyễn Thảo Nhi 1 1500
3141 Phan Thanh Quý 1 1500
3142 Lê Xuân Nguyên 1 1500
3143 Doan Manh Hiep 1500
3144 Nguyễn Đình Cương 0 1500
3145 Hoàng Minh An 0 1500
3146 Trần Khánh Châu 1500
3147 Lê Bê La 12 1500
3148 Karuto 1500
3149 Đặng Bảo An 4 1500
3150 Noa 2 1500