# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
3451 Nguyen Tta 0 1500
3452 Huỳnh Đức Nhật 0 1500
3453 urmomfat 1 1500
3454 Minh Hưng 1500
3455 vjpss+ 3 1500
3456 Nguyễn Tiến Duy 0 1500
3457 An-_-Ng(u)( ͡° ͜ʖ ͡°) 42 1500
3458 Lâm Nhật Huy 6 1500
3459 LeeAn 0 1500
3460 nguyen quang vu 1500
3461 Hoàng Hồng Nhung 5 1500
3462 Quoc Mai 1 1500
3463 Cur Playzz 1 1500
3464 Hoang Linh 1 1500
3465 Nguyen Thuy Linh 1500
3466 Nguyen Thuy 1500
3467 vudjed 0 1500
3468 Lê Minh Nhật 1 1500
3469 Nguyễn Minh Duy 4 1500
3470 Pham Hoang Nhan 2 1500
3471 FPX suygestu 1 1500
3472 Nguyen Tran Quang Khai 0 1500
3473 kk 0 1500
3474 fzk 0 1500
3475 Nguyễn Tăng Đạt 1500
3476 Nguyễn Phú Minh Quân 10 1500
3477 Anh Khue 1500
3478 Phạm Công Đăng Khoa 1500
3479 Hoàng Phú Thiện 0 1500
3480 Ngô Thái Sơn 0 1500
3481 Ngô Trần Vân Ly 4 1500
3482 PHAM MANH 0 1500
3483 Trần Bình Duy 15 1500
3484 Đinh Văn Bình 1500
3485 jxze 9 1500
3486 Nguyễn Đức Nhật Minh 1 1500
3487 Danh Duy 2 1500
3488 1111 5 1500
3489 tai 2 1500
3490 Vũ Đình Long 2 1500
3491 Gyt43 5 1500
3492 PL 2 1500
3493 Võ Minh Hoàng Long 0 1500
3494 Ma Chí Anh 0 1500
3495 Pham Hung Thien 4 1500
3496 MFour 1 1500
3497 Nguyễn Đoàn Thuận Phong 2 1500
3498 Lê Đặng Phương Anh 1500
3499 MinhNhat 1 1500
3500 ádads 0 1500