Tên đăng nhập

pckien

Họ và tên

Phan Chí Kiên (chuyên LTT - Cần Thơ)

Email

phanchikien@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-02-18 13:36:53

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500