Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#88652 #258. PANCAKES - Làm bánh Accepted 100 31 ms 292 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex+_+ 2022-08-03 2:24:50
#150195 #258. PANCAKES - Làm bánh Accepted 100 34 ms 276 K Pascal / 614 B Nguyễn Nhật Hoàng 2024-05-15 15:10:03
#88369 #258. PANCAKES - Làm bánh Accepted 100 42 ms 352 K C++ 17 / 2 K Lương Minh Hiếu 2022-07-27 1:53:21
#150197 #258. PANCAKES - Làm bánh Accepted 100 42 ms 308 K Pascal / 725 B Trần Huy Hoàng 2024-05-15 15:10:39
#145272 #258. PANCAKES - Làm bánh Accepted 100 42 ms 284 K C++ 11 (NOI) / 699 B Chat GPT 2024-04-12 16:33:27
#127830 #258. PANCAKES - Làm bánh Accepted 100 44 ms 288 K Pascal / 402 B Nguyễn Ngô Minh Quân 2024-01-26 1:22:48
#128396 #258. PANCAKES - Làm bánh Accepted 100 45 ms 284 K Pascal / 402 B Duonggsimp 2024-01-27 11:21:02
#28123 #258. PANCAKES - Làm bánh Accepted 100 46 ms 352 K C++ 14 / 625 B Nguyễn Hoàng Quân (chuyên LTT - Cần Thơ) 2021-02-21 2:59:41
#75134 #258. PANCAKES - Làm bánh Accepted 100 48 ms 256 K C++ 11 (NOI) / 541 B Mr Shun Shun 2022-02-23 5:30:20
#127824 #258. PANCAKES - Làm bánh Accepted 100 48 ms 312 K Pascal / 402 B Thái nam 2024-01-26 1:06:04
#24559 #258. PANCAKES - Làm bánh Accepted 100 49 ms 484 K C++ 17 / 972 B Phạm Thế Phong 2020-12-30 18:10:37
#57740 #258. PANCAKES - Làm bánh Accepted 100 49 ms 360 K C++ 11 / 650 B hihihi1 2021-11-16 5:37:26
#121254 #258. PANCAKES - Làm bánh Accepted 100 49 ms 376 K C++ 17 / 1 K võ văn việt 2023-12-31 5:34:24
#124767 #258. PANCAKES - Làm bánh Accepted 100 49 ms 372 K C++ 14 / 602 B hutao haha 2024-01-16 9:15:05
#57739 #258. PANCAKES - Làm bánh Accepted 100 50 ms 356 K C++ 17 / 573 B daotuanduy 2021-11-16 4:56:08
#142887 #258. PANCAKES - Làm bánh Accepted 100 50 ms 380 K C++ 17 / 601 B Phạm Đức Thiện 2024-03-24 10:37:49
#55736 #258. PANCAKES - Làm bánh Accepted 100 51 ms 356 K C++ 14 / 832 B wal 2021-11-06 17:22:30
#142899 #258. PANCAKES - Làm bánh Accepted 100 51 ms 348 K C++ 14 / 710 B i got An B 2024-03-24 11:11:42
#142493 #258. PANCAKES - Làm bánh Accepted 100 51 ms 368 K C++ / 598 B MAI NGOC HUY 2024-03-22 9:28:43
#142890 #258. PANCAKES - Làm bánh Accepted 100 52 ms 372 K C++ / 667 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-03-24 10:46:00
#124779 #258. PANCAKES - Làm bánh Accepted 100 52 ms 380 K C++ 17 / 600 B Đài Nguyễn 2024-01-16 9:28:41
#85648 #258. PANCAKES - Làm bánh Accepted 100 53 ms 348 K C++ 11 / 605 B hm123 2022-06-14 1:36:17
#142895 #258. PANCAKES - Làm bánh Accepted 100 53 ms 360 K C++ 17 / 769 B Phan Quốc Triệu 2024-03-24 11:02:02
#26914 #258. PANCAKES - Làm bánh Accepted 100 54 ms 388 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Minh Hoàng 2021-01-29 12:44:25
#107664 #258. PANCAKES - Làm bánh Accepted 100 54 ms 356 K C++ / 831 B Nguyen Tuan Lam 2022-12-05 3:09:22
#143524 #258. PANCAKES - Làm bánh Accepted 100 54 ms 384 K C++ 17 / 601 B Tuấn Kiệt 2024-03-30 15:41:29
#150276 #258. PANCAKES - Làm bánh Accepted 100 54 ms 360 K C++ 17 / 670 B vu chi 2024-05-16 10:08:59
#114506 #258. PANCAKES - Làm bánh Accepted 100 56 ms 352 K C++ / 398 B thanhvinh 2023-01-04 7:09:03
#143172 #258. PANCAKES - Làm bánh Accepted 100 56 ms 408 K C++ 17 / 707 B Trần Long 2024-03-27 16:59:15
#56616 #258. PANCAKES - Làm bánh Accepted 100 57 ms 356 K C++ 17 (Clang) / 560 B ThMinh 2021-11-10 15:37:03
#68704 #258. PANCAKES - Làm bánh Accepted 100 57 ms 352 K C++ / 558 B DEATH 2022-01-10 14:20:39
#55878 #258. PANCAKES - Làm bánh Accepted 100 58 ms 380 K C++ / 671 B Trần Khắc Triều 2021-11-07 11:21:38
#142496 #258. PANCAKES - Làm bánh Accepted 100 58 ms 380 K C++ 17 / 645 B LE MINH DUC 2024-03-22 9:42:02
#29347 #258. PANCAKES - Làm bánh Accepted 100 59 ms 476 K C++ 17 / 558 B Hà Hoàng Hiệp 2021-03-03 14:38:41
#130651 #258. PANCAKES - Làm bánh Accepted 100 60 ms 360 K C++ 17 / 712 B Lê Xuân Ngưu 2024-02-04 13:38:52
#74845 #258. PANCAKES - Làm bánh Accepted 100 61 ms 340 K C++ / 591 B Linh 2022-02-21 9:05:39
#56080 #258. PANCAKES - Làm bánh Accepted 100 62 ms 348 K C++ / 638 B Không Tên Không Tuổi 2021-11-08 13:29:40
#147404 #258. PANCAKES - Làm bánh Accepted 100 62 ms 352 K C++ 11 / 1 K 🦠--?🥚-->🐣=>🦢 2024-04-28 14:58:32
#68278 #258. PANCAKES - Làm bánh Accepted 100 63 ms 468 K C++ 11 / 952 B Trương Tuấn Tú 2022-01-06 16:05:14
#124736 #258. PANCAKES - Làm bánh Accepted 100 63 ms 380 K C++ 11 / 520 B kính cận 2024-01-16 8:15:54
#118009 #258. PANCAKES - Làm bánh Accepted 100 64 ms 388 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Khắc Trung 2023-02-04 16:12:59
#115043 #258. PANCAKES - Làm bánh Accepted 100 65 ms 400 K C++ 11 / 398 B LanVan 2023-01-05 12:42:25
#35968 #258. PANCAKES - Làm bánh Accepted 100 66 ms 448 K C++ 14 / 813 B Duy_e 2021-04-27 8:33:39
#35477 #258. PANCAKES - Làm bánh Accepted 100 66 ms 440 K C++ 17 / 630 B Con Vịt Kutee 2021-04-20 15:57:02
#27092 #258. PANCAKES - Làm bánh Accepted 100 67 ms 560 K C++ 17 / 555 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-02-01 13:38:57
#39693 #258. PANCAKES - Làm bánh Accepted 100 67 ms 352 K C++ 17 / 673 B Phạm Đức Anh 2021-06-24 17:41:04
#125021 #258. PANCAKES - Làm bánh Accepted 100 67 ms 360 K C++ 17 / 697 B Quốc Hưng 2024-01-17 1:16:51
#72897 #258. PANCAKES - Làm bánh Accepted 100 69 ms 376 K C++ 14 / 591 B nguyen khac thu 2022-02-12 18:27:28
#74874 #258. PANCAKES - Làm bánh Accepted 100 69 ms 380 K C++ 11 (Clang) / 904 B Komeiji 2022-02-21 13:35:30
#50651 #258. PANCAKES - Làm bánh Accepted 100 74 ms 516 K C++ 17 / 662 B phamanducvinh 2021-10-10 10:29:07


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: