Tên đăng nhập

hongthu712

Họ và tên

hong thu

Email

hongthu712@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-04-19 7:29:23

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500