Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#125323 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 1572 ms 43172 K Python 3 / 424 B Nguyễn Trọng Quốc 2024-01-17 15:01:03
#118077 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 1293 ms 30632 K Python 3 / 540 B Nguyễn Văn Thắng 2023-02-06 2:38:36
#5972 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 1059 ms 29356 K Python 3 / 386 B Phạm Thế Phong 2020-04-19 14:47:09
#123297 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 714 ms 356 K C++ 17 (Clang) / 738 B Ha Anh 2024-01-09 23:38:54
#123088 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 710 ms 340 K C++ / 876 B huỳnh trường ân thiên 2024-01-09 7:53:14
#86646 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 494 ms 11860 K C++ 11 (NOI) / 1 K Durex+_+ 2022-07-01 17:57:03
#128576 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 314 ms 380 K C++ 17 / 1 K Cơm Sườn Quận 7 2024-01-28 14:27:34
#123125 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 214 ms 380 K C++ 17 / 1 K Tri Gia Van 2024-01-09 8:25:42
#130470 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 146 ms 372 K C++ 11 / 559 B Anh Anh 2024-02-03 3:22:24
#56298 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 133 ms 384 K C++ 14 / 1 K wal 2021-11-09 7:55:38
#56305 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 129 ms 380 K C++ 17 / 1 K Tô Thanh Long 2021-11-09 8:18:06
#118419 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 123 ms 468 K C++ 17 / 831 B Trùm CUỐI 2023-02-07 8:18:00
#118402 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 119 ms 352 K C++ 17 / 496 B Nguyễn Duy Anh 2023-02-07 8:00:43
#118411 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 116 ms 464 K C++ 17 / 496 B Nguyễn Tuấn Anh 2023-02-07 8:09:17
#109906 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 114 ms 468 K C++ 17 / 1 K Akiet 2022-12-12 6:20:59
#69313 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 113 ms 356 K C++ 14 / 1 K always tle 2022-01-14 14:19:10
#110053 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 109 ms 388 K C++ 17 / 2 K Neko Phạm 2022-12-12 10:01:32
#118398 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 107 ms 352 K C++ 17 / 463 B Phạm Thanh Lam 2023-02-07 8:00:09
#49217 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 107 ms 360 K C++ 14 / 1 K kekekekeke 2021-09-28 7:35:07
#81323 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 106 ms 256 K C++ 11 (NOI) / 1009 B YOASOBI 2022-04-11 22:05:21
#118401 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 105 ms 352 K C++ 17 (Clang) / 393 B Bùi Quốc Huy 2023-02-07 8:00:40
#67724 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 100 ms 384 K C++ 17 / 886 B Trương Tuấn Tú 2022-01-03 15:03:18
#78429 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 96 ms 352 K C++ 17 / 577 B Huỳnh Bảo Khang 2022-03-22 13:58:30
#102014 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 94 ms 356 K C++ / 865 B Nguyễn Khôi Nguyên 2022-11-15 8:08:16
#78436 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 93 ms 352 K C++ 14 / 629 B Dang Khoa 2022-03-22 14:14:30
#123095 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 92 ms 352 K C++ / 791 B LDV 2024-01-09 7:59:50
#123130 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 88 ms 384 K C++ / 848 B Ha Dang Hung 2024-01-09 8:28:58
#27823 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 81 ms 368 K C++ / 659 B khongcoten002 2021-02-18 8:08:48
#101004 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 79 ms 356 K C++ 17 (Clang) / 867 B meominh 2022-11-12 13:45:50
#137193 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 72 ms 356 K C++ 17 / 753 B Pham Minh Dung 2024-02-24 18:03:51
#102013 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 69 ms 356 K C++ 17 / 824 B Vũ Thị Thu Hường 2022-11-15 7:48:36
#87649 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 66 ms 476 K C++ 11 / 919 B Lê Nguyễn Hiếu An 2022-07-16 2:26:08
#118372 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 58 ms 496 K C++ 14 / 678 B Lường Ngọc An 2023-02-07 7:44:32
#29777 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 56 ms 388 K C++ 14 / 893 B Lê Hoàng Long 2021-03-08 9:16:02
#123145 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 53 ms 508 K C++ 17 / 945 B võ văn việt 2024-01-09 9:03:44
#29799 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 47 ms 348 K C++ 14 / 880 B Hoàng Xuân Vinh 2021-03-08 9:53:43
#28741 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 47 ms 348 K C++ 17 / 552 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2021-02-27 3:14:42
#53265 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 46 ms 352 K C++ 11 / 550 B hihihi1 2021-10-25 13:11:25
#29847 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 46 ms 480 K C++ / 981 B Slvcker2k5 2021-03-09 1:01:21
#64646 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 45 ms 476 K C++ 17 / 709 B Ta Minh Kien 2021-12-17 8:45:16
#103994 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 45 ms 376 K C++ 17 / 2 K Trần Hoàng Tuấn Hưng 2022-11-23 3:54:57
#29790 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 45 ms 356 K C++ 14 / 670 B Đỗ Anh Kiệt 2021-03-08 9:32:29
#143652 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 43 ms 356 K C++ 17 / 727 B Hồi ức không quên 2024-03-31 12:52:22
#119738 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 43 ms 360 K C++ 17 / 687 B Vu Hoang Viet 2023-12-23 9:29:45
#74643 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 43 ms 372 K C++ 17 / 801 B Xuân 2022-02-19 15:24:00
#47667 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 43 ms 468 K C++ / 403 B hm123 2021-09-13 15:05:04
#28732 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 43 ms 368 K C++ 17 / 601 B Nguyễn Ngọc Thủy 2021-02-27 3:11:57
#121521 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 42 ms 324 K C++ / 784 B qua tu ti 2024-01-02 13:43:39
#131331 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 41 ms 380 K C++ 17 / 848 B nqd 2024-02-09 13:31:36
#123502 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 41 ms 344 K C++ / 614 B Bách 2024-01-10 6:08:31


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: