Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#4499 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 33 ms 356 K C++ / 898 B Phạm Thế Phong 2020-03-08 2:22:46
#4501 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 33 ms 360 K C++ / 898 B Takce 2020-03-08 2:30:56
#5618 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 38 ms 384 K C++ 14 / 728 B Hà Hoàng Hiệp 2020-04-11 8:32:13
#5637 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 38 ms 384 K C++ 17 / 675 B Lemon Garden 2020-04-12 2:33:06
#27823 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 81 ms 368 K C++ / 659 B khongcoten002 2021-02-18 8:08:48
#28723 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 39 ms 360 K C++ 17 / 552 B Phạm Minh Hoàng 2021-02-27 3:10:13
#28726 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 32 ms 348 K C++ 17 / 501 B Đoàn Công Chiến 2021-02-27 3:10:22
#28728 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 32 ms 388 K C++ 17 / 599 B Trần Quang Huy 2021-02-27 3:10:34
#28729 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 34 ms 360 K C++ 17 / 693 B Trùm CUỐI 2021-02-27 3:10:59
#28730 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 40 ms 448 K C++ / 655 B Nguyễn Trọng Hiếu 2021-02-27 3:11:06
#28731 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 36 ms 384 K C++ 17 / 599 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-02-27 3:11:26
#28732 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 43 ms 368 K C++ 17 / 601 B Nguyễn Ngọc Thủy 2021-02-27 3:11:57
#28734 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 35 ms 376 K C++ 17 / 552 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2021-02-27 3:12:35
#28735 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 36 ms 360 K C++ 17 / 649 B Hoàng Minh Sơn 2021-02-27 3:12:56
#28743 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 34 ms 348 K C++ 17 / 457 B Bùi Hải Đăng 2021-02-27 3:15:20
#28747 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 33 ms 332 K C++ 17 / 582 B Trần Trung Đức 2021-02-27 3:17:16
#28748 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 33 ms 348 K C++ 17 (Clang) / 607 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2021-02-27 3:17:49
#28749 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 37 ms 348 K C++ 17 / 689 B Nguyễn Bình An 2021-02-27 3:18:13
#28751 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 34 ms 348 K C++ 17 / 681 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-02-27 3:18:46
#28752 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 35 ms 384 K C++ 17 / 655 B Đặng Thái Sơn 2021-02-27 3:18:56
#28755 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 35 ms 352 K C++ 17 / 653 B Trần Khánh Linh 2021-02-27 3:19:38
#28764 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 37 ms 348 K C++ 17 / 592 B Tạ Thu Hà 2021-02-27 3:28:20
#28772 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 34 ms 348 K C++ 17 / 539 B Đỗ Thị Phương Hậu 2021-02-27 3:35:05
#28773 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 34 ms 348 K C++ 17 / 594 B Lê Minh Tâm 2021-02-27 3:35:33
#28927 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 40 ms 348 K C++ 17 / 552 B Chu Minh Quân 2021-02-28 14:10:10
#28953 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 33 ms 384 K C++ 17 / 649 B Nguyễn Hữu Hải 2021-03-01 1:28:02
#29762 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 39 ms 384 K C++ 14 / 963 B MeowT.dev 2021-03-08 9:06:57
#29777 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 56 ms 388 K C++ 14 / 893 B Lê Hoàng Long 2021-03-08 9:16:02
#29790 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 45 ms 356 K C++ 14 / 670 B Đỗ Anh Kiệt 2021-03-08 9:32:29
#29793 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 39 ms 348 K C++ 14 / 752 B Nguyễn Nam Khang 2021-03-08 9:34:18
#29796 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 38 ms 388 K C++ 14 / 898 B Trần Bình Duy 2021-03-08 9:41:52
#29799 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 47 ms 348 K C++ 14 / 880 B Hoàng Xuân Vinh 2021-03-08 9:53:43
#29847 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 46 ms 480 K C++ / 981 B Slvcker2k5 2021-03-09 1:01:21
#31194 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 30 ms 348 K C++ 11 / 600 B shabipilamew 2021-03-14 9:38:38
#37405 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 49 ms 688 K C++ 17 / 3 K Durex+_+ 2021-05-22 16:04:00
#47667 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 43 ms 468 K C++ / 403 B hm123 2021-09-13 15:05:04
#49217 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 107 ms 360 K C++ 14 / 1 K kekekekeke 2021-09-28 7:35:07
#53263 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 46 ms 372 K C++ 11 / 550 B hihihi1 2021-10-25 13:07:17
#56291 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 72 ms 368 K C++ 17 / 1 K Tô Thanh Long 2021-11-09 7:40:05
#56298 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 133 ms 384 K C++ 14 / 1 K wal 2021-11-09 7:55:38
#59960 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 40 ms 452 K C++ / 624 B ThMinh 2021-11-28 16:17:51
#59966 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 39 ms 360 K C++ / 645 B Trần Khắc Triều 2021-11-29 0:06:49
#60163 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 43 ms 324 K C++ 14 / 1022 B Nguyễn Văn Thắng 2021-11-30 8:44:40
#64644 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 40 ms 496 K C++ 17 / 814 B Ta Minh Kien 2021-12-17 8:38:33
#67724 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 100 ms 384 K C++ 17 / 886 B Trương Tuấn Tú 2022-01-03 15:03:18
#68773 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 36 ms 348 K C++ 17 (Clang) / 656 B Đặng Đức Thắng 2022-01-11 8:01:14
#69313 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 113 ms 356 K C++ 14 / 1 K always tle 2022-01-14 14:19:10
#69397 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 38 ms 372 K C++ (NOI) / 750 B tran cong viet 2022-01-15 8:39:56
#74643 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 43 ms 372 K C++ 17 / 801 B Xuân 2022-02-19 15:24:00
#78285 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 40 ms 352 K C++ 14 / 757 B stroke of fortune 2022-03-21 10:33:39


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: