Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#86647 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 469 ms 11916 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex+_+ 2022-07-01 17:59:43
#123829 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 36 ms 288 K C++ 11 (NOI) / 2 K Võ Thiên Phúc 2024-01-11 3:18:51
#103994 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 45 ms 376 K C++ 17 / 2 K Trần Hoàng Tuấn Hưng 2022-11-23 3:54:57
#110053 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 109 ms 388 K C++ 17 / 2 K Neko Phạm 2022-12-12 10:01:32
#123117 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 36 ms 380 K C++ / 1 K Đào Hồng Đăng 2024-01-09 8:21:58
#56305 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 129 ms 380 K C++ 17 / 1 K Tô Thanh Long 2021-11-09 8:18:06
#69313 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 113 ms 356 K C++ 14 / 1 K always tle 2022-01-14 14:19:10
#95692 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 38 ms 388 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Khắc Trung 2022-10-19 21:44:39
#56298 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 133 ms 384 K C++ 14 / 1 K wal 2021-11-09 7:55:38
#49217 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 107 ms 360 K C++ 14 / 1 K kekekekeke 2021-09-28 7:35:07
#119012 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 34 ms 352 K C++ / 1 K Dinh Viet Quang 2023-12-22 3:47:19
#123137 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 125 ms 476 K C++ 17 / 1 K Tri Gia Van 2024-01-09 8:37:21
#128576 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 314 ms 380 K C++ 17 / 1 K Cơm Sườn Quận 7 2024-01-28 14:27:34
#84191 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 37 ms 344 K C++ 17 / 1 K NMD 2022-05-18 10:53:27
#109906 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 114 ms 468 K C++ 17 / 1 K Akiet 2022-12-12 6:20:59
#61300 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 73 ms 584 K C++ 14 / 1022 B Nguyễn Văn Thắng 2021-12-07 0:36:30
#81323 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 106 ms 256 K C++ 11 (NOI) / 1009 B YOASOBI 2022-04-11 22:05:21
#29847 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 46 ms 480 K C++ / 981 B Slvcker2k5 2021-03-09 1:01:21
#29762 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 39 ms 384 K C++ 14 / 963 B MeowT.dev 2021-03-08 9:06:57
#123083 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 52 ms 384 K C++ 17 / 945 B võ văn việt 2024-01-09 7:44:45
#87649 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 66 ms 476 K C++ 11 / 919 B Lê Nguyễn Hiếu An 2022-07-16 2:26:08
#29796 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 38 ms 388 K C++ 14 / 898 B Trần Bình Duy 2021-03-08 9:41:52
#4501 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 33 ms 360 K C++ / 898 B Takce 2020-03-08 2:30:56
#4499 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 33 ms 356 K C++ / 898 B Phạm Thế Phong 2020-03-08 2:22:46
#118419 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 123 ms 468 K C++ 17 / 831 B Trùm CUỐI 2023-02-07 8:18:00
#29777 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 56 ms 388 K C++ 14 / 893 B Lê Hoàng Long 2021-03-08 9:16:02
#67724 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 100 ms 384 K C++ 17 / 886 B Trương Tuấn Tú 2022-01-03 15:03:18
#29799 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 47 ms 348 K C++ 14 / 880 B Hoàng Xuân Vinh 2021-03-08 9:53:43
#123088 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 710 ms 340 K C++ / 876 B huỳnh trường ân thiên 2024-01-09 7:53:14
#101004 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 79 ms 356 K C++ 17 (Clang) / 867 B meominh 2022-11-12 13:45:50
#102014 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 94 ms 356 K C++ / 865 B Nguyễn Khôi Nguyên 2022-11-15 8:08:16
#131331 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 41 ms 380 K C++ 17 / 848 B nqd 2024-02-09 13:31:36
#123130 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 88 ms 384 K C++ / 848 B Ha Dang Hung 2024-01-09 8:28:58
#102013 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 69 ms 356 K C++ 17 / 824 B Vũ Thị Thu Hường 2022-11-15 7:48:36
#121506 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 40 ms 340 K C++ / 811 B qua tu ti 2024-01-02 9:45:36
#89461 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 38 ms 400 K C++ 17 / 817 B CODE 2022-08-19 6:21:23
#64644 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 40 ms 496 K C++ 17 / 814 B Ta Minh Kien 2021-12-17 8:38:33
#74643 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 43 ms 372 K C++ 17 / 801 B Xuân 2022-02-19 15:24:00
#123578 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 38 ms 384 K C++ 17 / 792 B Huynh Nhat Phat 2024-01-10 8:40:00
#123095 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 92 ms 352 K C++ / 791 B LDV 2024-01-09 7:59:50
#143644 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 38 ms 644 K C++ 17 / 774 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-03-31 12:37:17
#101998 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 31 ms 356 K C++ / 765 B Thắng Nguyễn 2022-11-15 7:13:47
#78285 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 40 ms 352 K C++ 14 / 757 B stroke of fortune 2022-03-21 10:33:39
#129367 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 61 ms 380 K C++ 17 / 753 B Pham Minh Dung 2024-01-31 3:12:24
#29793 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 39 ms 348 K C++ 14 / 752 B Nguyễn Nam Khang 2021-03-08 9:34:18
#69397 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 38 ms 372 K C++ (NOI) / 750 B tran cong viet 2022-01-15 8:39:56
#102000 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 38 ms 356 K C++ / 746 B van_dat 2022-11-15 7:17:27
#123297 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 714 ms 356 K C++ 17 (Clang) / 738 B Ha Anh 2024-01-09 23:38:54
#5618 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 38 ms 384 K C++ 14 / 728 B Hà Hoàng Hiệp 2020-04-11 8:32:13
#143652 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 43 ms 356 K C++ 17 / 727 B Hồi ức không quên 2024-03-31 12:52:22


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: