Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#127687 #433. DPLINEGAME – Trò chơi với băng số Accepted 100 416 ms 19964 K C++ 17 / 1 K TKduybich 2023-03-17 14:25:45
#60563 #433. DPLINEGAME – Trò chơi với băng số Accepted 100 421 ms 19904 K C++ 11 / 900 B hihihi1 2021-12-02 7:13:12
#44704 #433. DPLINEGAME – Trò chơi với băng số Accepted 100 532 ms 348 K C++ 11 (NOI) / 7 K Durex+_+ 2021-08-20 5:08:19
#124559 #433. DPLINEGAME – Trò chơi với băng số Accepted 100 542 ms 19812 K C++ 17 / 404 B Ninh Anh Vũ 2023-03-03 3:27:26
#132404 #433. DPLINEGAME – Trò chơi với băng số Accepted 100 542 ms 19892 K C++ 14 / 449 B Vũ Đức Anh 2023-04-12 0:48:52
#125390 #433. DPLINEGAME – Trò chơi với băng số Accepted 100 547 ms 20092 K C++ 14 / 415 B Phùng Nhật Minh 2023-03-06 14:51:18
#132469 #433. DPLINEGAME – Trò chơi với băng số Accepted 100 547 ms 19852 K C++ 17 / 536 B Vũ Minh Huyền 2023-04-12 1:39:45
#93939 #433. DPLINEGAME – Trò chơi với băng số Accepted 100 549 ms 360 K C++ / 325 B Xuân 2022-10-11 18:02:47
#153494 #433. DPLINEGAME – Trò chơi với băng số Accepted 100 555 ms 19812 K C++ 11 / 730 B Đặng Hoàng Nam 2023-10-16 2:12:08
#77912 #433. DPLINEGAME – Trò chơi với băng số Accepted 100 560 ms 15928 K C++ 17 (Clang) / 515 B Phan Ngọc Thức 2022-03-18 13:10:52
#124660 #433. DPLINEGAME – Trò chơi với băng số Accepted 100 565 ms 19932 K C++ 17 / 353 B Nguyễn Huyền Trang 2023-03-03 3:48:39
#5599 #433. DPLINEGAME – Trò chơi với băng số Accepted 100 568 ms 384 K C++ 14 / 964 B duckman 2020-04-10 13:51:06
#109307 #433. DPLINEGAME – Trò chơi với băng số Accepted 100 571 ms 23936 K C++ 17 / 845 B Akiet 2022-12-09 2:04:52
#132403 #433. DPLINEGAME – Trò chơi với băng số Accepted 100 572 ms 23932 K C++ 17 / 440 B Phan Kim Chi 2023-04-12 0:48:38
#79854 #433. DPLINEGAME – Trò chơi với băng số Accepted 100 573 ms 23804 K C++ 17 / 2 K Lương Minh Hiếu 2022-03-30 12:48:19
#132423 #433. DPLINEGAME – Trò chơi với băng số Accepted 100 573 ms 23800 K C++ 14 / 470 B Đồng Thị Phương Thảo 2023-04-12 0:52:38
#7017 #433. DPLINEGAME – Trò chơi với băng số Accepted 100 575 ms 23780 K C++ 17 / 597 B Phạm Thế Phong 2020-05-06 6:16:42
#144935 #433. DPLINEGAME – Trò chơi với băng số Accepted 100 575 ms 16104 K C++ 17 / 650 B trinhbaongoc3011 2023-08-03 15:42:13
#46008 #433. DPLINEGAME – Trò chơi với băng số Accepted 100 578 ms 15948 K C++ 14 / 417 B shabipilamew 2021-08-30 2:42:33
#66774 #433. DPLINEGAME – Trò chơi với băng số Accepted 100 578 ms 19936 K C++ 17 / 857 B Trương Tuấn Tú 2021-12-29 10:16:18
#44047 #433. DPLINEGAME – Trò chơi với băng số Accepted 100 581 ms 23768 K C++ 17 / 417 B Hà Hoàng Hiệp 2021-08-14 9:16:15
#76631 #433. DPLINEGAME – Trò chơi với băng số Accepted 100 584 ms 23768 K C++ / 696 B hekey 2022-03-05 15:55:03
#105899 #433. DPLINEGAME – Trò chơi với băng số Accepted 100 587 ms 23788 K C++ 17 / 2 K Trần Hoàng Tuấn Hưng 2022-11-29 1:34:53
#171766 #433. DPLINEGAME – Trò chơi với băng số Accepted 100 599 ms 23776 K C++ 17 / 1 K Huỳnh Bảo Khang 2023-12-06 15:07:11
#81262 #433. DPLINEGAME – Trò chơi với băng số Accepted 100 616 ms 31612 K C++ 17 / 1 K nguyen khac thu 2022-04-11 14:47:49
#79683 #433. DPLINEGAME – Trò chơi với băng số Accepted 100 618 ms 23752 K C++ 17 / 416 B Nguễn Minh Nhật 2022-03-30 5:14:13
#37760 #433. DPLINEGAME – Trò chơi với băng số Accepted 100 628 ms 19928 K C++ 17 / 1 K Trần Đình Khánh Đăng 2021-05-28 3:31:51
#132376 #433. DPLINEGAME – Trò chơi với băng số Accepted 100 660 ms 19828 K C++ 17 / 443 B Nguyễn Tuấn Anh 2023-04-12 0:35:32
#89783 #433. DPLINEGAME – Trò chơi với băng số Accepted 100 715 ms 23796 K C++ 14 / 5 K Vo Nguyen Nhat Duy 2022-08-23 14:16:50
#130149 #433. DPLINEGAME – Trò chơi với băng số Accepted 100 835 ms 78552 K C++ 17 (Clang) / 551 B Trương Tấn Minh 2023-03-31 2:33:21
#146448 #433. DPLINEGAME – Trò chơi với băng số Accepted 100 2526 ms 16000 K C++ 14 / 364 B Vu Hoai Bang 2023-08-21 14:03:19
#81838 #433. DPLINEGAME – Trò chơi với băng số Accepted 100 2545 ms 8284 K C++ / 377 B ththw 2022-04-14 16:16:14
#140342 #433. DPLINEGAME – Trò chơi với băng số Accepted 100 2549 ms 19800 K C++ 17 / 403 B ĐỖ VĂN PHƯỚC 2023-06-09 9:03:39
#157649 #433. DPLINEGAME – Trò chơi với băng số Accepted 100 2549 ms 19868 K C++ 17 / 625 B Đặng Hải Long 2023-11-05 11:02:07
#75834 #433. DPLINEGAME – Trò chơi với băng số Accepted 100 2556 ms 23776 K C++ / 321 B Trần N 2022-02-27 7:17:40
#124557 #433. DPLINEGAME – Trò chơi với băng số Accepted 100 2558 ms 23784 K C++ 17 / 384 B Nguyễn Mạnh Dũng 2023-03-03 3:26:06
#38686 #433. DPLINEGAME – Trò chơi với băng số Accepted 100 2567 ms 19840 K C++ 17 / 872 B Phạm Đức Anh 2021-06-10 15:22:08
#48987 #433. DPLINEGAME – Trò chơi với băng số Accepted 100 2574 ms 31672 K C++ / 310 B hm123 2021-09-26 0:10:19
#124633 #433. DPLINEGAME – Trò chơi với băng số Accepted 100 2574 ms 19964 K C++ 17 / 352 B Đặng Châu Anh 2023-03-03 3:42:38
#144794 #433. DPLINEGAME – Trò chơi với băng số Accepted 100 2580 ms 23804 K C++ 11 / 550 B Tín Nhiệm 2023-08-02 1:33:47
#81596 #433. DPLINEGAME – Trò chơi với băng số Accepted 100 2595 ms 4180 K C++ 11 / 719 B Nguyễn Quốc Hùng 2022-04-13 12:24:30
#60477 #433. DPLINEGAME – Trò chơi với băng số Accepted 100 2623 ms 8144 K C++ 11 / 436 B LAM DEP TRAI 2021-12-01 13:58:14


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: