# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
2401 Lê Nhất Duy 4 1500
2402 metterant 3 1500
2403 Hacoder 8 1500
2404 thesmlpeople 2 1500
2405 dat 0 1500
2406 Trương Thanh Nguyệt 1 1500
2407 Dương Thị Ngân Giang 70 1500
2408 Nguyen An 64 1500
2409 k2nopro 15 1500
2410 tran gia khanh 2 1500
2411 Đinh Mạnh Hùng 15 1500
2412 Đoàn Thành Lâm 3 1500
2413 Trần Quang Minh 2 1500
2414 Phan Đình Đan Trường 1500
2415 Nguyễn Văn sơn 1500
2416 Lgm 1 1500
2417 Nguyễn Danh 10 1500
2418 Tran Trong Thang 1 1500
2419 Nguyễn Quốc Black 13 1500
2420 Nguyễn Ngọc Hân 0 1500
2421 dat04 2 1500
2422 Nguyễn Thuỳ Linh 2 1500
2423 Phạm Việt Hưng 3 1500
2424 Lê Hữu Huy 1 1500
2425 phan le tri bao 0 1500
2426 Đinh Trung Hiếu 21 1500
2427 Trần Như Hoàng Phúc 20 1500
2428 Lê Quang Vinh 1500
2429 IT_Charlottes 7 1500
2430 Phạm Thái Sơn 0 1500
2431 Ngọc Nhi 19 1500
2432 ád ád ád 1 1500
2433 akax sodener 2 1500
2434 Nguyễn Thành Đạt 1 1500
2435 khanh 2 1500
2436 Lê Thanh Tùng 4 1500
2437 fdasfadfasfdaf 0 1500
2438 trần ngu 1 1500
2439 Bùi Tiến Đoi 1 1500
2440 Nguyễn Trần Công Nguyên 0 1500
2441 Ngô Quang Huy 0 1500
2442 Nguyen Phu 1 1500
2443 TUONGVYY 1 1500
2444 The_Blacksiler 0 1500
2445 Phạm Đình Thông 26 1500
2446 Trần Thế Hưng - THPT CBH 1500
2447 phamgiatri 1500
2448 Thanh Phuc 2 1500
2449 Đặng Văn Phúc 1500
2450 Hoang 7 1500