# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1 Kẻ Lót Đường 13 1500
2 Ngô Minh Đức 1 1500
3 Jack 24 1500
4 Châu Nhật Tăng 1500
5 _HyG_ 1 1500
6 _pdk_ 5 1500
7 hmm 1 1500
8 Just a Shrimp 7 1500
9 Lê Gia Khiêm 1 1500
10 Thái Lâm 1 1500
11 Lê Dương Hiếu Nghĩa 1500
12 Nguyễn Thành Luân 1 1500
13 Võ Vũ Luân 1 1500
14 BUI THI TUONG VI 0 1500
15 Nguyễn Trường Thịnh 0 1500
16 Đinh Hữu Duy 7 1500
17 Nguyen Nhu Phuoc 0 1500
18 Timelimited 2 1500
19 Nguyễn Trường Thịnh 1500
20 Chau Quốc Thinh 1500
21 Trương Gia Bảo 1500
22 nguyễn lê việt quang 1 1500
23 P.Q.THANH.CNTT 1500
24 0834038669 1500
25 Nguyễn Vương Nam 1 1500
26 Doan Ba Hung 2 1500
27 Phạm Tấn Tú 16 1500
28 trần dang quang 0 1500
29 Tống Văn Toàn 1500
30 Ng 1500
31 Art 2 1500
32 1-k 1500
33 L H D 41 1500
34 lehuuminhvu 3 1500
35 heboarr 5 1500
36 Lê Quốc Bảo 2 1500
37 PhamMinhVu 1500
38 Nguyễn Thành Nam 2 1500
39 Trương Tuấn Minh 1 1500
40 q 1 1500
41 bfly 1 1500
42 11111111 2 1500
43 k biet 1500
44 asdadwa 1500
45 Trần Phí Bình An 1500
46 Trần Quang Huy 1500
47 phamgiatri 1500
48 1232132112 1 1500
49 123 2 1500
50 0000001 1 1500