Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#85203 #181. SUM - Tính tổng Accepted 100 8 ms 256 K C / 94 B Nguyễn Danh 2022-06-08 2:56:00
#67396 #181. SUM - Tính tổng Accepted 100 9 ms 156 K Pascal / 123 B alooooooo 2022-01-01 10:16:17
#18571 #181. SUM - Tính tổng Accepted 100 10 ms 468 K C++ / 254 B Nguyễn Trọng Hiếu 2020-12-03 8:53:04
#18513 #181. SUM - Tính tổng Accepted 100 10 ms 356 K C++ / 238 B Tạ Thu Hà 2020-12-03 8:45:45
#18533 #181. SUM - Tính tổng Accepted 100 10 ms 388 K C++ 17 / 234 B Nguyễn Ngọc Minh Phương 2020-12-03 8:47:53
#20500 #181. SUM - Tính tổng Accepted 100 10 ms 352 K C++ / 135 B Vũ Hoàng Tùng 2020-12-11 1:35:01
#27415 #181. SUM - Tính tổng Accepted 100 10 ms 348 K C++ 11 / 161 B Trần Thái Toàn 2021-02-06 1:55:11
#27389 #181. SUM - Tính tổng Accepted 100 10 ms 344 K C++ / 155 B Nguyễn Duy Vĩnh 2021-02-05 11:30:43
#30076 #181. SUM - Tính tổng Accepted 100 10 ms 352 K C++ / 156 B Bùi Thị Huyền Trang 2021-03-10 5:26:17
#32113 #181. SUM - Tính tổng Accepted 100 10 ms 280 K Pascal / 254 B Lê Thị Bích Trâm 2021-03-23 1:26:18
#43279 #181. SUM - Tính tổng Accepted 100 10 ms 348 K C++ 17 / 126 B Lewjxz 2021-08-05 16:19:33
#41556 #181. SUM - Tính tổng Accepted 100 10 ms 264 K Pascal / 139 B Nguyen Duc Anh 2021-07-07 9:17:14
#47931 #181. SUM - Tính tổng Accepted 100 10 ms 220 K C++ (NOI) / 156 B Mai Hồng Tín 2021-09-16 1:38:07
#56012 #181. SUM - Tính tổng Accepted 100 10 ms 316 K C++ / 168 B Onii Chan 2021-11-08 6:04:33
#49832 #181. SUM - Tính tổng Accepted 100 10 ms 340 K C++ 17 / 222 B Đào Duy Bách 2021-10-04 8:10:11
#53928 #181. SUM - Tính tổng Accepted 100 10 ms 404 K C++ / 199 B Nguyễn Trung Lâm 2021-10-30 4:24:19
#54087 #181. SUM - Tính tổng Accepted 100 10 ms 336 K C++ 17 / 114 B NMD 2021-10-30 15:43:49
#60927 #181. SUM - Tính tổng Accepted 100 10 ms 340 K C++ / 266 B ineedlove 2021-12-03 15:02:51
#60372 #181. SUM - Tính tổng Accepted 100 10 ms 276 K C++ 11 / 116 B Quốc Khánh 2021-12-01 8:29:57
#69105 #181. SUM - Tính tổng Accepted 100 10 ms 340 K C++ / 115 B 1111 2022-01-13 14:08:58
#18440 #181. SUM - Tính tổng Accepted 100 11 ms 344 K C++ 17 / 173 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2020-12-03 5:01:37
#18578 #181. SUM - Tính tổng Accepted 100 11 ms 340 K C++ 17 / 243 B Lê Minh Tâm 2020-12-03 8:54:07
#18478 #181. SUM - Tính tổng Accepted 100 11 ms 368 K C++ 17 / 271 B Trần Khánh Linh 2020-12-03 8:42:25
#18470 #181. SUM - Tính tổng Accepted 100 11 ms 356 K C++ 17 / 139 B Đủ 2020-12-03 8:35:05
#23508 #181. SUM - Tính tổng Accepted 100 11 ms 336 K C++ / 176 B chú bé đần 2020-12-20 13:22:00
#24521 #181. SUM - Tính tổng Accepted 100 11 ms 352 K C++ / 244 B kimmik 2020-12-30 4:59:56
#27430 #181. SUM - Tính tổng Accepted 100 11 ms 352 K C++ 17 / 158 B Nguyễn Trung Kiên 2021-02-06 3:44:32
#27877 #181. SUM - Tính tổng Accepted 100 11 ms 352 K C++ 17 / 156 B Phan Chí Kiên (chuyên LTT - Cần Thơ) 2021-02-18 14:25:26
#28316 #181. SUM - Tính tổng Accepted 100 11 ms 260 K Pascal / 218 B Huỳnh Quốc Bảo ( THCS Hai Bà Trưng TPHCM) 2021-02-22 6:16:46
#67665 #181. SUM - Tính tổng Accepted 100 11 ms 240 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex-_- 2022-01-03 12:01:40
#30682 #181. SUM - Tính tổng Accepted 100 11 ms 256 K C++ 11 (NOI) / 222 B Bảo Trần 2021-03-12 2:56:29
#66583 #181. SUM - Tính tổng Accepted 100 11 ms 340 K C++ 17 / 122 B Xuân 2021-12-28 9:54:27
#58167 #181. SUM - Tính tổng Accepted 100 11 ms 344 K C++ / 228 B Ta Minh Kien 2021-11-17 15:12:50
#54010 #181. SUM - Tính tổng Accepted 100 11 ms 432 K C++ / 182 B Nam Tử Thiên 2021-10-30 8:32:43
#54518 #181. SUM - Tính tổng Accepted 100 11 ms 344 K C++ / 234 B Nguyễn Thế Sơn 2021-11-02 3:33:23
#56472 #181. SUM - Tính tổng Accepted 100 11 ms 256 K C++ / 115 B MACHINE 2021-11-10 4:21:43
#56946 #181. SUM - Tính tổng Accepted 100 11 ms 388 K C++ / 267 B Nguyễn Kiệt 2021-11-12 13:19:08
#58706 #181. SUM - Tính tổng Accepted 100 11 ms 272 K C++ / 165 B Sonlailaptrinh 2021-11-21 14:34:17
#62780 #181. SUM - Tính tổng Accepted 100 11 ms 316 K C / 205 B mit 2021-12-14 13:02:01
#63223 #181. SUM - Tính tổng Accepted 100 11 ms 336 K C++ 14 / 110 B Phạm Cao Sơn 2021-12-15 14:29:22
#61851 #181. SUM - Tính tổng Accepted 100 11 ms 352 K C++ / 180 B camlinh 2021-12-09 13:10:59
#62249 #181. SUM - Tính tổng Accepted 100 11 ms 256 K C++ 11 (NOI) / 658 B AnnnCutee 2021-12-12 5:10:47
#70769 #181. SUM - Tính tổng Accepted 100 11 ms 340 K C++ / 135 B Hàn Tử Thiên 2022-01-26 14:50:11
#87322 #181. SUM - Tính tổng Accepted 100 11 ms 336 K C++ 11 (Clang) / 99 B Nguyễn Danh 2022-07-12 6:20:05
#88848 #181. SUM - Tính tổng Accepted 100 11 ms 352 K C++ 14 / 285 B Nguyen Van An 2022-08-07 12:48:49
#27985 #181. SUM - Tính tổng Accepted 100 12 ms 416 K C++ / 183 B mr_coder 2021-02-19 8:16:01
#54975 #181. SUM - Tính tổng Accepted 100 12 ms 344 K C++ 17 / 220 B Vũ Huy Đức 2021-11-03 8:01:51
#18620 #181. SUM - Tính tổng Accepted 100 12 ms 368 K C++ / 158 B Bùi Tâm Đan 2020-12-03 9:13:24
#18593 #181. SUM - Tính tổng Accepted 100 12 ms 356 K C++ 17 / 188 B Trần Trung Đức 2020-12-03 8:58:53
#18528 #181. SUM - Tính tổng Accepted 100 12 ms 348 K C++ 17 / 171 B Đặng Thái Sơn 2020-12-03 8:47:40


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: