Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#68292 #245. SGAME - Trò chơi với dãy số Accepted 100 202 ms 1104 K C++ 17 / 649 B Nguyễn Quang Vinh 2022-01-06 17:20:53
#116180 #245. SGAME - Trò chơi với dãy số Accepted 100 202 ms 964 K C++ 11 (NOI) / 571 B Hoàng Mạnh Hùng 2023-01-18 8:41:53
#42999 #245. SGAME - Trò chơi với dãy số Accepted 100 219 ms 1868 K C++ 11 (NOI) / 6 K Durex+_+ 2021-07-23 18:14:07
#69177 #245. SGAME - Trò chơi với dãy số Accepted 100 229 ms 1008 K C++ 11 (NOI) / 507 B Lê Văn Trường 2022-01-14 1:22:16
#59675 #245. SGAME - Trò chơi với dãy số Accepted 100 240 ms 1024 K Pascal / 964 B Nguyễn Văn Hải 2021-11-26 8:18:50
#71195 #245. SGAME - Trò chơi với dãy số Accepted 100 249 ms 1888 K C++ 17 / 739 B Xuân 2022-02-07 10:11:00
#105721 #245. SGAME - Trò chơi với dãy số Accepted 100 252 ms 1104 K C++ 17 / 1 K Ta Minh Kien 2022-11-28 9:42:02
#26116 #245. SGAME - Trò chơi với dãy số Accepted 100 253 ms 1124 K C++ 17 / 630 B Trùm CUỐI 2021-01-19 15:48:25
#35492 #245. SGAME - Trò chơi với dãy số Accepted 100 255 ms 1888 K C++ 17 / 644 B Con Vịt Kutee 2021-04-21 0:44:48
#36928 #245. SGAME - Trò chơi với dãy số Accepted 100 255 ms 1900 K C++ / 1 K Urek 2021-05-13 14:04:03
#57730 #245. SGAME - Trò chơi với dãy số Accepted 100 262 ms 1928 K C++ / 685 B daotuanduy 2021-11-16 4:30:22
#98300 #245. SGAME - Trò chơi với dãy số Accepted 100 262 ms 1892 K C++ 17 / 882 B Kripperz 2022-11-03 14:21:22
#84276 #245. SGAME - Trò chơi với dãy số Accepted 100 263 ms 2248 K C++ 11 (Clang) / 742 B rpkrpkrpk 2022-05-20 3:01:45
#78069 #245. SGAME - Trò chơi với dãy số Accepted 100 264 ms 1148 K C++ / 777 B stroke of fortune 2022-03-20 1:02:44
#44626 #245. SGAME - Trò chơi với dãy số Accepted 100 273 ms 1892 K C++ 11 / 750 B hihihi1 2021-08-19 13:42:19
#37531 #245. SGAME - Trò chơi với dãy số Accepted 100 277 ms 1792 K C++ 11 (NOI) / 648 B Buif Nhaan 2021-05-25 2:06:53
#26415 #245. SGAME - Trò chơi với dãy số Accepted 100 278 ms 1888 K C++ 17 / 1 K Phạm Thế Phong 2021-01-23 1:49:57
#51594 #245. SGAME - Trò chơi với dãy số Accepted 100 280 ms 1884 K C++ / 571 B minh20cm 2021-10-16 16:03:30
#92172 #245. SGAME - Trò chơi với dãy số Accepted 100 283 ms 1128 K C++ 17 / 948 B Bảo Phúc 2022-09-20 1:21:22
#74638 #245. SGAME - Trò chơi với dãy số Accepted 100 285 ms 1892 K C++ / 1 K Không Tên Không Tuổi 2022-02-19 13:57:55
#116550 #245. SGAME - Trò chơi với dãy số Accepted 100 303 ms 1908 K C++ 17 / 955 B Mr_Nguyễn 2023-01-28 3:17:11
#68804 #245. SGAME - Trò chơi với dãy số Accepted 100 304 ms 1892 K C++ 17 / 2 K LTG 2022-01-11 14:07:03
#93845 #245. SGAME - Trò chơi với dãy số Accepted 100 308 ms 1116 K C++ 17 / 633 B Danh Thanh Thủ 2022-10-11 9:39:35
#40806 #245. SGAME - Trò chơi với dãy số Accepted 100 309 ms 1920 K C++ 11 / 1 K HoangVu 2021-07-01 13:24:50
#50689 #245. SGAME - Trò chơi với dãy số Accepted 100 311 ms 1916 K C++ / 482 B Onii Chan 2021-10-11 12:52:28
#65993 #245. SGAME - Trò chơi với dãy số Accepted 100 314 ms 1124 K C++ 11 / 1 K Trương Tuấn Tú 2021-12-23 1:04:44
#84686 #245. SGAME - Trò chơi với dãy số Accepted 100 316 ms 1104 K C++ / 1 K hm123 2022-05-26 7:01:20
#102619 #245. SGAME - Trò chơi với dãy số Accepted 100 316 ms 748 K C++ 17 / 748 B Trần Huy Hoàng 2022-11-17 1:30:11
#73546 #245. SGAME - Trò chơi với dãy số Accepted 100 1012 ms 1888 K C++ 17 / 602 B tranminhprvt01 2022-02-15 15:24:14
#36248 #245. SGAME - Trò chơi với dãy số Accepted 100 1028 ms 1888 K C++ 17 / 598 B Trần Đình Khánh Đăng 2021-05-03 8:40:36
#85702 #245. SGAME - Trò chơi với dãy số Accepted 100 1035 ms 1124 K C++ / 824 B Trần Mạnh Dũng 2022-06-15 4:03:50
#48510 #245. SGAME - Trò chơi với dãy số Accepted 100 1037 ms 1916 K C++ 11 / 464 B kkkk 2021-09-21 14:22:40
#39681 #245. SGAME - Trò chơi với dãy số Accepted 100 1039 ms 1152 K C++ 17 / 1 K Phạm Đức Anh 2021-06-24 14:27:10
#36216 #245. SGAME - Trò chơi với dãy số Accepted 100 1040 ms 1920 K C++ 11 / 600 B fffffffff 2021-05-01 4:41:53
#61677 #245. SGAME - Trò chơi với dãy số Accepted 100 1045 ms 1148 K C++ / 1 K Đào Văn Đức 2021-12-09 3:49:47
#107138 #245. SGAME - Trò chơi với dãy số Accepted 100 1052 ms 3460 K C++ 17 / 2 K Neko Phạm 2022-12-02 8:02:01
#73496 #245. SGAME - Trò chơi với dãy số Accepted 100 1057 ms 1888 K C++ 17 / 596 B Tran Anh Quan 2022-02-15 14:14:14
#68294 #245. SGAME - Trò chơi với dãy số Accepted 100 1059 ms 2644 K C++ 14 / 847 B . 2022-01-06 17:41:45
#56613 #245. SGAME - Trò chơi với dãy số Accepted 100 1060 ms 1916 K C++ 17 (Clang) / 560 B ThMinh 2021-11-10 15:36:00
#39717 #245. SGAME - Trò chơi với dãy số Accepted 100 1065 ms 1120 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Hoàng Sơn 2021-06-25 3:42:46
#81690 #245. SGAME - Trò chơi với dãy số Accepted 100 1068 ms 1104 K C++ / 832 B ththw 2022-04-14 6:59:15
#82732 #245. SGAME - Trò chơi với dãy số Accepted 100 1077 ms 1868 K C++ 11 / 595 B Nguyễn Quốc Hùng 2022-05-02 1:21:23
#85172 #245. SGAME - Trò chơi với dãy số Accepted 100 1089 ms 1124 K C++ / 1 K Đỗ Việt Cường 2022-06-07 10:28:25
#57183 #245. SGAME - Trò chơi với dãy số Accepted 100 1110 ms 1876 K C++ 17 / 1 K LAM DEP TRAI 2021-11-14 7:38:10
#27139 #245. SGAME - Trò chơi với dãy số Accepted 100 1265 ms 59704 K Python 3 / 563 B Pham Buu 2021-02-02 10:44:31


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: