Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#2636 #310. TTSUM1 – Tính tổng version 1 Accepted 100 10 ms 256 K C++ (NOI) / 122 B Dương Thị Ngân Giang 2020-01-06 1:49:09
#2507 #310. TTSUM1 – Tính tổng version 1 Accepted 100 19 ms 356 K C++ 11 / 137 B Phùng Trường Giang 2020-01-04 12:53:11
#87134 #310. TTSUM1 – Tính tổng version 1 Accepted 100 19 ms 296 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex-_- 2022-07-09 10:01:54
#2633 #310. TTSUM1 – Tính tổng version 1 Accepted 100 20 ms 368 K C++ / 129 B Đoàn Thành Lâm 2020-01-06 1:48:43
#2634 #310. TTSUM1 – Tính tổng version 1 Accepted 100 20 ms 364 K C++ / 111 B Đinh Trung Hiếu 2020-01-06 1:48:58
#2630 #310. TTSUM1 – Tính tổng version 1 Accepted 100 20 ms 360 K C++ 14 / 122 B Phạm Đình Thông 2020-01-06 1:48:37
#2622 #310. TTSUM1 – Tính tổng version 1 Accepted 100 20 ms 348 K C++ / 147 B Đinh Thu Hoài 2020-01-06 1:46:06
#2631 #310. TTSUM1 – Tính tổng version 1 Accepted 100 20 ms 352 K C++ / 154 B Đỗ Trung Phúc 2020-01-06 1:48:41
#2618 #310. TTSUM1 – Tính tổng version 1 Accepted 100 20 ms 352 K C++ / 116 B Trần Hương Trang 2020-01-06 1:45:00
#2520 #310. TTSUM1 – Tính tổng version 1 Accepted 100 20 ms 356 K C++ / 196 B Phạm Minh Tuấn 2020-01-04 15:26:12
#2120 #310. TTSUM1 – Tính tổng version 1 Accepted 100 20 ms 340 K C++ / 123 B Bùi Thu Trang 2020-01-02 7:31:04
#2154 #310. TTSUM1 – Tính tổng version 1 Accepted 100 20 ms 368 K C++ / 187 B Nguyễn Đăng Tiến Đạt 2020-01-02 7:39:37
#2189 #310. TTSUM1 – Tính tổng version 1 Accepted 100 20 ms 352 K C++ / 120 B Nguyễn Hương Lan 2020-01-02 7:48:03
#8286 #310. TTSUM1 – Tính tổng version 1 Accepted 100 20 ms 316 K C++ 11 (NOI) / 140 B Michiki Naoyu 2020-08-18 16:43:39
#28626 #310. TTSUM1 – Tính tổng version 1 Accepted 100 20 ms 352 K C++ 17 / 144 B Nguyễn Trường Hưng (THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ) 2021-02-26 9:38:53
#28914 #310. TTSUM1 – Tính tổng version 1 Accepted 100 20 ms 256 K Pascal / 69 B Huỳnh Quốc Bảo ( THCS Hai Bà Trưng TPHCM) 2021-02-28 7:20:06
#35707 #310. TTSUM1 – Tính tổng version 1 Accepted 100 20 ms 256 K Pascal / 72 B Ngô Đức Minh Khoa 2021-04-24 4:23:21
#64079 #310. TTSUM1 – Tính tổng version 1 Accepted 100 20 ms 360 K C++ (NOI) / 138 B Nguyễn Khánh Linh 2021-12-16 15:59:05
#82049 #310. TTSUM1 – Tính tổng version 1 Accepted 100 20 ms 256 K Pascal / 94 B Trần Nguyễn Anh Thoa 2022-04-17 3:08:46
#86342 #310. TTSUM1 – Tính tổng version 1 Accepted 100 20 ms 344 K C++ 17 / 144 B Nguyễn Việt Hùng 2022-06-23 16:59:13
#2097 #310. TTSUM1 – Tính tổng version 1 Accepted 100 21 ms 344 K C++ / 146 B Lường Tuấn Dương 2020-01-02 7:22:36
#2126 #310. TTSUM1 – Tính tổng version 1 Accepted 100 21 ms 352 K C++ / 148 B Phạm Trần Mai Anh 2020-01-02 7:32:18
#2091 #310. TTSUM1 – Tính tổng version 1 Accepted 100 21 ms 360 K C++ / 191 B Đặng Hữu Tùng 2020-01-02 7:20:01
#10558 #310. TTSUM1 – Tính tổng version 1 Accepted 100 21 ms 356 K C++ 17 / 150 B Nguyễn Minh Hoàng 2020-10-22 9:12:19
#39137 #310. TTSUM1 – Tính tổng version 1 Accepted 100 21 ms 384 K C / 113 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-06-17 16:55:04
#11003 #310. TTSUM1 – Tính tổng version 1 Accepted 100 22 ms 340 K C++ / 180 B Trần Khánh Linh 2020-10-23 12:23:56
#14510 #310. TTSUM1 – Tính tổng version 1 Accepted 100 22 ms 356 K C++ 17 / 116 B Đủ 2020-11-11 17:20:33
#24304 #310. TTSUM1 – Tính tổng version 1 Accepted 100 22 ms 356 K C++ 14 / 132 B Hồ Thụy Khánh Vân 2020-12-28 13:40:13
#57454 #310. TTSUM1 – Tính tổng version 1 Accepted 100 22 ms 292 K C++ 14 / 117 B Nguyễn Duy Hải Bằng 2021-11-15 7:32:40
#56785 #310. TTSUM1 – Tính tổng version 1 Accepted 100 22 ms 380 K C++ 17 / 222 B Trần Thanh Trọng 2021-11-12 6:04:46
#67146 #310. TTSUM1 – Tính tổng version 1 Accepted 100 22 ms 256 K Pascal / 74 B alooooooo 2021-12-31 2:41:12
#2470 #310. TTSUM1 – Tính tổng version 1 Accepted 100 23 ms 344 K C++ / 136 B Lưu Hồng Ngọc 2020-01-03 14:00:22
#2809 #310. TTSUM1 – Tính tổng version 1 Accepted 100 23 ms 368 K C++ / 116 B Nguyễn Thị Kiều Ngân 2020-01-06 2:41:20
#38878 #310. TTSUM1 – Tính tổng version 1 Accepted 100 23 ms 352 K C++ / 187 B minh20cm 2021-06-13 3:15:25
#41792 #310. TTSUM1 – Tính tổng version 1 Accepted 100 23 ms 260 K Pascal / 74 B Nguyen Duc Anh 2021-07-08 10:15:35
#63060 #310. TTSUM1 – Tính tổng version 1 Accepted 100 23 ms 340 K C++ / 155 B Dương Nguyễn 2021-12-15 13:18:29
#63822 #310. TTSUM1 – Tính tổng version 1 Accepted 100 23 ms 332 K C++ / 154 B Duong Thanh Binh 2021-12-16 9:28:39
#89101 #310. TTSUM1 – Tính tổng version 1 Accepted 100 23 ms 348 K C++ 11 / 109 B sasas 2022-08-14 12:28:45
#11119 #310. TTSUM1 – Tính tổng version 1 Accepted 100 24 ms 280 K C++ / 140 B Bùi Tâm Đan 2020-10-24 2:49:16
#11075 #310. TTSUM1 – Tính tổng version 1 Accepted 100 24 ms 344 K C++ 17 / 185 B Chu Minh Quân 2020-10-24 2:34:20
#43332 #310. TTSUM1 – Tính tổng version 1 Accepted 100 24 ms 352 K C++ / 123 B Nguyễn Tiến Bách 2021-08-06 6:24:27
#65280 #310. TTSUM1 – Tính tổng version 1 Accepted 100 24 ms 316 K C++ 17 / 132 B quocvi10Tin 2021-12-18 15:46:57
#62263 #310. TTSUM1 – Tính tổng version 1 Accepted 100 24 ms 344 K C++ / 139 B AnnnCutee 2021-12-12 5:54:53
#64370 #310. TTSUM1 – Tính tổng version 1 Accepted 100 24 ms 324 K C++ / 144 B Vũ Thị Uyên 2021-12-17 3:51:35
#64386 #310. TTSUM1 – Tính tổng version 1 Accepted 100 24 ms 356 K C++ / 145 B Đăng Hải Yến 2021-12-17 3:54:24
#79840 #310. TTSUM1 – Tính tổng version 1 Accepted 100 24 ms 344 K C++ / 144 B Đỗ Việt Cường 2022-03-30 12:38:40
#2422 #310. TTSUM1 – Tính tổng version 1 Accepted 100 25 ms 452 K C++ / 152 B Đào Duy Bách 2020-01-02 17:39:53
#49365 #310. TTSUM1 – Tính tổng version 1 Accepted 100 25 ms 348 K C++ / 105 B Vũ Thị Huyền Diệu 2021-09-29 8:53:42
#11088 #310. TTSUM1 – Tính tổng version 1 Accepted 100 25 ms 380 K C++ / 178 B Nguyễn Huy Hùng 2020-10-24 2:39:39
#10797 #310. TTSUM1 – Tính tổng version 1 Accepted 100 25 ms 328 K C++ / 147 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2020-10-22 10:05:40


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: