Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#43456 #454. DEMSO - Đếm số Accepted 100 74 ms 3256 K C++ 17 (Clang) / 6 K Durex+_+ 2021-08-07 13:31:18
#46261 #454. DEMSO - Đếm số Accepted 100 337 ms 10776 K C# / 2 K Trần Văn Hùng 2021-09-02 3:09:14
#72902 #454. DEMSO - Đếm số Accepted 100 41 ms 1528 K C++ 14 / 986 B nguyen khac thu 2022-02-12 18:31:11
#105617 #454. DEMSO - Đếm số Accepted 100 28 ms 1500 K C++ 17 / 978 B Nguyễn Khắc Trung 2022-11-27 15:57:52
#63292 #454. DEMSO - Đếm số Accepted 100 36 ms 1500 K C++ 11 / 936 B Trương Tuấn Tú 2021-12-15 15:10:14
#4268 #454. DEMSO - Đếm số Accepted 100 32 ms 1400 K C++ / 749 B Takce 2020-02-26 2:48:22
#17779 #454. DEMSO - Đếm số Accepted 100 55 ms 1540 K Pascal / 686 B DDA 2020-11-29 4:13:41
#80505 #454. DEMSO - Đếm số Accepted 100 130 ms 2308 K C++ 11 / 655 B Xuân 2022-04-05 8:36:16
#45885 #454. DEMSO - Đếm số Accepted 100 2646 ms 30468 K Java / 615 B Võ Thế Anh 2021-08-29 2:57:39
#14613 #454. DEMSO - Đếm số Accepted 100 36 ms 1532 K C++ 11 / 560 B Trần Thái Toàn 2020-11-12 7:55:30
#52874 #454. DEMSO - Đếm số Accepted 100 42 ms 1492 K C++ / 549 B soul 2021-10-23 17:01:34
#81298 #454. DEMSO - Đếm số Accepted 100 39 ms 1480 K C++ / 530 B Đỗ Việt Cường 2022-04-11 15:59:27
#24433 #454. DEMSO - Đếm số Accepted 100 125 ms 2292 K C++ 17 / 504 B Nguyễn Minh Hoàng 2020-12-29 12:27:26
#141000 #454. DEMSO - Đếm số Accepted 100 87 ms 5112 K C++ 11 / 486 B Nguyễn Việt Hùng 2024-03-14 0:37:04
#29496 #454. DEMSO - Đếm số Accepted 100 103 ms 1416 K Pascal / 456 B Huỳnh Quốc Bảo ( THCS Hai Bà Trưng TPHCM) 2021-03-05 15:23:11
#53154 #454. DEMSO - Đếm số Accepted 100 47 ms 2400 K C++ 17 / 430 B Nguyễn Thái Hoàng 2021-10-24 15:08:01
#150408 #454. DEMSO - Đếm số Accepted 100 40 ms 1400 K C++ 17 / 419 B nhu quynh 2024-05-16 17:53:18
#24467 #454. DEMSO - Đếm số Accepted 100 31 ms 1532 K C++ 14 / 413 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2020-12-29 14:57:49
#24594 #454. DEMSO - Đếm số Accepted 100 28 ms 1500 K C++ 17 / 413 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2021-01-01 7:56:12
#2996 #454. DEMSO - Đếm số Accepted 100 26 ms 1216 K C++ 14 / 413 B Trùm CUỐI 2020-01-12 10:23:06
#96519 #454. DEMSO - Đếm số Accepted 100 138 ms 1412 K C++ 17 / 402 B Nguyễn Thanh Tùng 2022-10-23 7:45:11
#143840 #454. DEMSO - Đếm số Accepted 100 135 ms 1436 K C++ 14 / 396 B HocsinhConan 2024-04-01 14:40:27
#56040 #454. DEMSO - Đếm số Accepted 100 34 ms 1484 K C++ 17 / 393 B Vũ Giang 2021-11-08 9:27:48
#58185 #454. DEMSO - Đếm số Accepted 100 34 ms 1504 K C++ / 380 B Nguyen Phuc Tho 2021-11-17 20:32:52
#24987 #454. DEMSO - Đếm số Accepted 100 132 ms 3260 K C++ / 378 B Trần Trung Đức 2021-01-05 3:53:41
#52848 #454. DEMSO - Đếm số Accepted 100 224 ms 1432 K C++ 17 / 374 B Tô Thanh Long 2021-10-23 15:55:14
#143832 #454. DEMSO - Đếm số Accepted 100 37 ms 3320 K C++ 17 / 372 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-04-01 14:15:10
#52676 #454. DEMSO - Đếm số Accepted 100 145 ms 5140 K C++ 14 / 370 B wal 2021-10-22 9:50:52
#96514 #454. DEMSO - Đếm số Accepted 100 56 ms 1504 K C++ 17 / 357 B Student 2022-10-23 5:06:22
#62608 #454. DEMSO - Đếm số Accepted 100 143 ms 1436 K C++ 11 / 356 B Nguyễn việt hải 2021-12-14 2:09:48
#25668 #454. DEMSO - Đếm số Accepted 100 37 ms 3296 K C++ / 356 B dfgdfg 2021-01-16 3:21:45
#77956 #454. DEMSO - Đếm số Accepted 100 128 ms 1420 K C++ / 348 B hihihi1 2022-03-19 0:20:16
#3359 #454. DEMSO - Đếm số Accepted 100 133 ms 1472 K C++ / 348 B Nguyễn Thành Trung 2020-01-13 14:22:25
#8024 #454. DEMSO - Đếm số Accepted 100 132 ms 1408 K C++ / 348 B Cầm Tiến Mạnh 2020-07-01 1:27:29
#49120 #454. DEMSO - Đếm số Accepted 100 131 ms 1408 K C++ 11 / 343 B lê tuấn triệu 2021-09-27 12:48:52
#119649 #454. DEMSO - Đếm số Accepted 100 135 ms 3252 K C++ 17 / 342 B Tiêu Dao 2023-12-23 8:11:03
#4171 #454. DEMSO - Đếm số Accepted 100 128 ms 1436 K C++ / 341 B Phạm Thế Phong 2020-02-22 14:33:53
#49273 #454. DEMSO - Đếm số Accepted 100 56 ms 1532 K C++ / 338 B Onii Chan 2021-09-28 15:29:21
#24809 #454. DEMSO - Đếm số Accepted 100 29 ms 1536 K C++ / 333 B Hoàng Minh Sơn 2021-01-04 11:23:22
#53187 #454. DEMSO - Đếm số Accepted 100 143 ms 1424 K C++ / 308 B Trần Khắc Triều 2021-10-25 1:34:54
#39724 #454. DEMSO - Đếm số Accepted 100 144 ms 1408 K C++ / 307 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-06-25 4:45:39
#68991 #454. DEMSO - Đếm số Accepted 100 134 ms 1236 K C++ / 302 B L H D 2022-01-12 16:59:27
#43650 #454. DEMSO - Đếm số Accepted 100 152 ms 2340 K C++ / 300 B Nguyễn Tiến Bách 2021-08-10 11:25:20
#102138 #454. DEMSO - Đếm số Accepted 100 140 ms 1440 K C++ 14 / 298 B Nguyen Gia Huy 2022-11-15 11:32:30
#122074 #454. DEMSO - Đếm số Accepted 100 137 ms 2324 K C++ / 281 B Vũ Thị Thùy Chi 2024-01-04 15:28:37
#140303 #454. DEMSO - Đếm số Accepted 100 130 ms 1436 K C++ / 252 B Huy dz 2024-03-11 15:39:18
#135884 #454. DEMSO - Đếm số Accepted 100 139 ms 1436 K C++ 17 / 194 B Khoa-_-Ng(u)( ͡° ͜ʖ ͡°) 2024-02-22 2:08:10


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: