Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#6611 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 592 ms 30456 K C++ 14 / 2 K Trùm CUỐI 2020-05-02 19:47:55
#9732 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 603 ms 30416 K C++ 14 / 2 K Hà Hoàng Hiệp 2020-10-12 9:44:31
#9737 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 773 ms 11520 K C++ 17 / 1 K Phạm Thế Phong 2020-10-12 9:51:38
#28302 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 808 ms 12788 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Trường Hưng (THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ) 2021-02-22 2:44:26
#32738 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 911 ms 26704 K C++ 14 / 1 K Duy_e 2021-03-26 9:59:18
#33064 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 704 ms 12280 K C++ / 1 K always tle 2021-03-29 2:13:15
#33069 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 582 ms 16640 K C++ 11 / 1 K Nguyễn Vương Quang 2021-03-29 3:04:15
#33210 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 648 ms 11616 K C++ 17 (Clang) / 1 K abcde 2021-03-30 17:04:09
#44368 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 612 ms 11632 K C++ 17 / 1009 B Phan Quý Thịnh 2021-08-17 11:21:42
#53789 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 637 ms 12708 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex+_+ 2021-10-29 13:09:52
#57570 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 186 ms 12756 K C++ 11 / 4 K hihihi1 2021-11-15 11:54:08
#59919 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 613 ms 11592 K C++ 14 / 1 K Xiceee 2021-11-28 9:00:21
#60341 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 575 ms 11616 K C++ 11 / 1 K Nguyễn Thu Hà 2021-12-01 7:32:49
#60370 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 605 ms 30788 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-12-01 8:28:29
#67742 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 609 ms 12732 K C++ 17 / 1 K Trương Tuấn Tú 2022-01-03 16:36:59
#69204 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 837 ms 11604 K C++ 17 / 1 K Xuân 2022-01-14 6:00:50
#78178 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 796 ms 12732 K C++ 14 / 1 K stroke of fortune 2022-03-20 10:34:15
#79057 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 659 ms 15524 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Ngọc Anh Tuấn 2022-03-27 5:39:27
#79421 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 919 ms 22648 K C++ 11 (NOI) / 2 K nguyen khac thu 2022-03-29 9:12:25
#89216 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 780 ms 12740 K C++ 11 / 1 K Trần Phương Thảo 2022-08-15 14:29:04
#94222 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 998 ms 25112 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Khắc Trung 2022-10-12 15:47:05
#120559 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 830 ms 22800 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Phúc Thắng 2023-02-13 12:31:45
#129344 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 905 ms 25304 K C++ 17 / 2 K Võ Ngọc Sinh 2023-03-28 3:00:38
#129537 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 905 ms 143364 K C++ 14 / 2 K Phan Mạnh Hùng 2023-03-28 9:02:46
#129538 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 643 ms 70612 K C++ 17 / 2 K Mai Nguyen 2023-03-28 9:03:33
#129541 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 1034 ms 33324 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Lê Khánh Nam 2023-03-28 9:13:48
#129967 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 565 ms 17680 K C++ 17 (Clang) / 1 K Thắng Nguyễn 2023-03-30 8:47:20
#129969 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 659 ms 16464 K C++ 17 / 3 K van_dat 2023-03-30 8:49:38
#129970 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 1189 ms 159456 K C++ 17 / 1 K Vũ Thị Thu Hường 2023-03-30 8:49:40
#129973 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 581 ms 17656 K C++ 14 / 2 K Lê Nam Khánh 2023-03-30 9:02:30
#130639 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 740 ms 12776 K C++ 17 / 1 K nguyennhatlam 2023-04-02 16:05:16
#138006 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 576 ms 30460 K C++ 17 / 2 K Kiệt Lặc 2023-05-13 9:08:22
#145572 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 589 ms 11576 K C++ 17 / 2 K Lê Minh Quân 2023-08-09 17:28:06
#145602 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 827 ms 12268 K C++ 17 (Clang) / 1 K QQQuyet 2023-08-10 2:00:50
#145618 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 741 ms 24116 K C++ 17 (Clang) / 1 K Nguyễn Văn Lực 2023-08-10 4:22:15
#145636 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 648 ms 12808 K C++ 14 / 2 K Trần Công Anh Khoa 2023-08-10 7:31:02
#145649 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 731 ms 17856 K C++ 14 / 2 K Nguyễn Minh Duy 2023-08-10 9:56:14
#145693 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 701 ms 12212 K C++ 17 (Clang) / 1 K Hoàng Văn Diệu 2023-08-10 14:52:52
#150026 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 820 ms 12728 K C++ 17 / 1 K yofwyst 2023-09-20 9:39:43
#151807 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 580 ms 37876 K C++ 17 / 2 K Zincateee 2023-10-09 1:31:53
#151809 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 585 ms 37864 K C++ 17 / 2 K Ninh Anh Vũ 2023-10-09 1:33:25
#151815 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 586 ms 38036 K C++ 17 / 2 K Ng Duy Anh 2023-10-09 1:34:57
#151825 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 598 ms 15296 K C++ 17 / 909 B Phạm Thanh Lam 2023-10-09 1:52:31


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: