Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#126225 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 971 ms 38456 K C++ / 973 B Trần Việt Hoàng 2024-01-20 15:18:29
#44368 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 612 ms 11632 K C++ 17 / 1009 B Phan Quý Thịnh 2021-08-17 11:21:42
#86629 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 861 ms 12724 K C++ 11 / 1010 B hihihi1 2022-07-01 12:07:34
#69204 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 837 ms 11604 K C++ 17 / 1 K Xuân 2022-01-14 6:00:50
#33064 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 704 ms 12280 K C++ / 1 K always tle 2021-03-29 2:13:15
#33069 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 582 ms 16640 K C++ 11 / 1 K Nguyễn Vương Quang 2021-03-29 3:04:15
#129372 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 570 ms 15220 K C++ 11 (NOI) / 1 K Phạm Thanh Lam 2024-01-31 3:19:56
#132099 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 666 ms 44044 K C++ 17 / 1 K yofwyst 2024-02-15 6:32:32
#60339 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 593 ms 11568 K C++ 17 / 1 K Trùm CUỐI 2021-12-01 7:30:53
#28302 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 808 ms 12788 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Trường Hưng (THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ) 2021-02-22 2:44:26
#79057 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 659 ms 15524 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Ngọc Anh Tuấn 2022-03-27 5:39:27
#78178 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 796 ms 12732 K C++ 14 / 1 K stroke of fortune 2022-03-20 10:34:15
#33210 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 648 ms 11616 K C++ 17 (Clang) / 1 K abcde 2021-03-30 17:04:09
#145330 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 772 ms 16988 K C++ 14 / 1 K re_fi 2024-04-13 3:38:04
#59919 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 613 ms 11592 K C++ 14 / 1 K Xiceee 2021-11-28 9:00:21
#60341 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 575 ms 11616 K C++ 11 / 1 K Nguyễn Thu Hà 2021-12-01 7:32:49
#147655 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 600 ms 36560 K C++ 17 / 1 K Mới tập code :>> 2024-05-01 7:49:40
#9735 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 765 ms 11648 K C++ 14 / 1 K Hà Hoàng Hiệp 2020-10-12 9:46:23
#67742 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 609 ms 12732 K C++ 17 / 1 K Trương Tuấn Tú 2022-01-03 16:36:59
#142151 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 705 ms 22808 K C++ 17 / 1 K Nguyen Cao Thang 2024-03-20 13:18:59
#60370 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 605 ms 30788 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-12-01 8:28:29
#32738 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 911 ms 26704 K C++ 14 / 1 K Duy_e 2021-03-26 9:59:18
#9737 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 773 ms 11520 K C++ 17 / 1 K Phạm Thế Phong 2020-10-12 9:51:38
#89216 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 780 ms 12740 K C++ 11 / 1 K Trần Phương Thảo 2022-08-15 14:29:04
#140549 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 752 ms 11668 K C++ 11 / 2 K Bảo Châu 2024-03-12 8:53:51
#154120 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 588 ms 12776 K C++ 14 / 2 K Phan Quốc Triệu 2024-06-11 9:34:31
#79421 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 919 ms 22648 K C++ 11 (NOI) / 2 K nguyen khac thu 2022-03-29 9:12:25
#94222 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 998 ms 25112 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Khắc Trung 2022-10-12 15:47:05
#121276 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 626 ms 12820 K C++ 17 / 2 K Tập code 2023-12-31 13:30:04
#53995 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 452 ms 12656 K C++ 11 (NOI) / 3 K Durex+_+ 2021-10-30 8:18:17
#140552 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 902 ms 24912 K C++ 11 (NOI) / 4 K Hồ Minh Phúc 2024-03-12 9:10:55
#140748 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 839 ms 12752 K C++ 17 / 5 K ImInPainBlueAndFragile 2024-03-13 1:18:53


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: