Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#94222 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 998 ms 25112 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Khắc Trung 2022-10-12 15:47:05
#126225 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 971 ms 38456 K C++ / 973 B Trần Việt Hoàng 2024-01-20 15:18:29
#140555 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 941 ms 24984 K C++ 11 (NOI) / 4 K Hồ Minh Phúc 2024-03-12 9:21:08
#79421 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 919 ms 22648 K C++ 11 (NOI) / 2 K nguyen khac thu 2022-03-29 9:12:25
#32738 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 911 ms 26704 K C++ 14 / 1 K Duy_e 2021-03-26 9:59:18
#86629 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 861 ms 12724 K C++ 11 / 1010 B hihihi1 2022-07-01 12:07:34
#140748 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 839 ms 12752 K C++ 17 / 5 K ImInPainBlueAndFragile 2024-03-13 1:18:53
#69204 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 837 ms 11604 K C++ 17 / 1 K Xuân 2022-01-14 6:00:50
#28302 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 808 ms 12788 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Trường Hưng (THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ) 2021-02-22 2:44:26
#78178 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 796 ms 12732 K C++ 14 / 1 K stroke of fortune 2022-03-20 10:34:15
#140551 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 792 ms 12860 K C++ 11 / 2 K Bảo Châu 2024-03-12 9:10:12
#89216 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 780 ms 12740 K C++ 11 / 1 K Trần Phương Thảo 2022-08-15 14:29:04
#9737 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 773 ms 11520 K C++ 17 / 1 K Phạm Thế Phong 2020-10-12 9:51:38
#145330 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 772 ms 16988 K C++ 14 / 1 K re_fi 2024-04-13 3:38:04
#9735 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 765 ms 11648 K C++ 14 / 1 K Hà Hoàng Hiệp 2020-10-12 9:46:23
#9739 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 765 ms 11600 K C++ 17 / 1 K Trùm CUỐI 2020-10-12 10:00:14
#136370 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 741 ms 36552 K C++ 17 / 2 K Cơm Sườn Quận 7 2024-02-22 22:54:10
#142151 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 705 ms 22808 K C++ 17 / 1 K Nguyen Cao Thang 2024-03-20 13:18:59
#33064 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 704 ms 12280 K C++ / 1 K always tle 2021-03-29 2:13:15
#44376 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 673 ms 15460 K C++ 17 / 1 K Phan Quý Thịnh 2021-08-17 11:52:50
#132099 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 666 ms 44044 K C++ 17 / 1 K yofwyst 2024-02-15 6:32:32
#79057 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 659 ms 15524 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Ngọc Anh Tuấn 2022-03-27 5:39:27
#33210 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 648 ms 11616 K C++ 17 (Clang) / 1 K abcde 2021-03-30 17:04:09
#53789 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 637 ms 12708 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex+_+ 2021-10-29 13:09:52
#121276 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 626 ms 12820 K C++ 17 / 2 K Tập code 2023-12-31 13:30:04
#59919 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 613 ms 11592 K C++ 14 / 1 K Xiceee 2021-11-28 9:00:21
#67742 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 609 ms 12732 K C++ 17 / 1 K Trương Tuấn Tú 2022-01-03 16:36:59
#60370 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 605 ms 30788 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-12-01 8:28:29
#154120 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 588 ms 12776 K C++ 14 / 2 K Phan Quốc Triệu 2024-06-11 9:34:31
#33069 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 582 ms 16640 K C++ 11 / 1 K Nguyễn Vương Quang 2021-03-29 3:04:15
#60341 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 575 ms 11616 K C++ 11 / 1 K Nguyễn Thu Hà 2021-12-01 7:32:49
#129372 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 570 ms 15220 K C++ 11 (NOI) / 1 K Phạm Thanh Lam 2024-01-31 3:19:56


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: