Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#60370 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 605 ms 30788 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-12-01 8:28:29
#60369 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 579 ms 30756 K C++ 17 / 1 K Trùm CUỐI 2021-12-01 8:28:15
#9732 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 603 ms 30416 K C++ 14 / 2 K Hà Hoàng Hiệp 2020-10-12 9:44:31
#32738 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 911 ms 26704 K C++ 14 / 1 K Duy_e 2021-03-26 9:59:18
#102346 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 951 ms 25152 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Khắc Trung 2022-11-16 13:04:16
#79421 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 919 ms 22648 K C++ 11 (NOI) / 2 K nguyen khac thu 2022-03-29 9:12:25
#33069 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 582 ms 16640 K C++ 11 / 1 K Nguyễn Vương Quang 2021-03-29 3:04:15
#79057 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 659 ms 15524 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Ngọc Anh Tuấn 2022-03-27 5:39:27
#44377 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 642 ms 15484 K C++ 17 / 1 K Phan Quý Thịnh 2021-08-17 12:04:41
#28302 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 808 ms 12788 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Trường Hưng (THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ) 2021-02-22 2:44:26
#57570 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 186 ms 12756 K C++ 11 / 4 K hihihi1 2021-11-15 11:54:08
#89216 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 780 ms 12740 K C++ 11 / 1 K Trần Phương Thảo 2022-08-15 14:29:04
#78178 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 796 ms 12732 K C++ 14 / 1 K stroke of fortune 2022-03-20 10:34:15
#67742 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 609 ms 12732 K C++ 17 / 1 K Trương Tuấn Tú 2022-01-03 16:36:59
#53807 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 450 ms 12716 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex+_+ 2021-10-29 13:50:40
#33064 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 704 ms 12280 K C++ / 1 K always tle 2021-03-29 2:13:15
#60341 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 575 ms 11616 K C++ 11 / 1 K Nguyễn Thu Hà 2021-12-01 7:32:49
#33210 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 648 ms 11616 K C++ 17 (Clang) / 1 K abcde 2021-03-30 17:04:09
#69204 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 837 ms 11604 K C++ 17 / 1 K Xuân 2022-01-14 6:00:50
#59919 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 613 ms 11592 K C++ 14 / 1 K Xiceee 2021-11-28 9:00:21
#9737 #554. HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất Accepted 100 773 ms 11520 K C++ 17 / 1 K Phạm Thế Phong 2020-10-12 9:51:38


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: