Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#33660 #636. MAXDIFF Accepted 100 21 ms 320 K Pascal / 299 B Lâm Khánh An 2021-04-03 3:06:37
#4535 #636. MAXDIFF Accepted 100 23 ms 384 K C++ / 517 B Phạm Thế Phong 2020-03-08 14:15:48
#20043 #636. MAXDIFF Accepted 100 23 ms 388 K C++ 14 / 376 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2020-12-09 16:22:46
#33658 #636. MAXDIFF Accepted 100 23 ms 360 K Pascal / 278 B Khuyen Tran 2021-04-03 3:06:03
#60184 #636. MAXDIFF Accepted 100 23 ms 352 K C++ / 357 B Zemek Filip 2021-11-30 13:02:18
#84379 #636. MAXDIFF Accepted 100 25 ms 384 K C++ / 340 B hm123 2022-05-22 5:26:51
#49297 #636. MAXDIFF Accepted 100 25 ms 380 K C++ / 295 B Nguyễn Quang Đức 2021-09-29 2:19:18
#27784 #636. MAXDIFF Accepted 100 26 ms 384 K C++ 17 / 4 K iwannabetheguy 2021-02-18 2:35:53
#5005 #636. MAXDIFF Accepted 100 27 ms 384 K C++ 17 / 296 B Lemon Garden 2020-03-24 1:37:50
#4952 #636. MAXDIFF Accepted 100 29 ms 356 K C++ 14 / 267 B Chùm CUỐI 2020-03-22 9:51:03
#75779 #636. MAXDIFF Accepted 100 30 ms 356 K C++ 17 / 563 B hihihi1 2022-02-26 13:43:28
#72330 #636. MAXDIFF Accepted 100 31 ms 380 K C++ 17 / 389 B nguyen khac thu 2022-02-10 14:40:05
#38806 #636. MAXDIFF Accepted 100 33 ms 464 K C++ / 881 B always tle 2021-06-12 5:09:27
#81449 #636. MAXDIFF Accepted 100 34 ms 356 K C++ / 384 B Đỗ Việt Cường 2022-04-12 11:52:16
#33563 #636. MAXDIFF Accepted 100 39 ms 428 K C++ 14 / 487 B Nguyen An 2021-04-02 7:49:36
#60217 #636. MAXDIFF Accepted 100 39 ms 384 K C++ / 640 B khangranhcon 2021-11-30 14:14:24
#40035 #636. MAXDIFF Accepted 100 42 ms 356 K C++ / 461 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-06-28 1:22:31
#5603 #636. MAXDIFF Accepted 100 384 ms 21200 K Python 3 / 139 B Takce 2020-04-10 14:45:45


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: