Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
469 DPPUSHUPS – Chống đẩy 26 72 36.11%
556 HMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng 37 71 52.11%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 35 71 49.30%
327 MK35SQRT – Căn bậc hai (3) 48 71 67.61%
475 QPROFIT – Truy vấn lợi nhuận 36 69 52.17%
448 DPLINES2 – Dàn văn bản 16 68 23.53%
431 DPRECLINE – Độ dài đường gấp khúc 41 65 63.08%
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 27 64 42.19%
492 STMEDIAN – Truy vấn trung vị 42 63 66.67%
579 PUSHBOX - Đẩy hộp 24 63 38.10%
479 DPBUCKET – Phân phối sản phẩm 28 61 45.90%
468 DPCOINGAME – Trò chơi với những đồng xu 23 60 38.33%
471 DPCNTPALIN – Phân tích chuỗi thành Palindrom 36 59 61.02%
470 STUPIDBIRD – Con chim ngu ngốc 37 57 64.91%
505 MAXAREA – Hình chữ nhật có diện tích lớn nhất 26 57 45.61%
477 DPKESACH – Giá sách 22 56 39.29%
506 RECTCNT – Đếm hình chữ nhật 19 53 35.85%
450 DPFIGHT – Giải đấu cờ vua 34 52 65.38%
417 KSHORTPATH - Đường đi ngắn nhất qua đúng K cạnh của đồ thị 20 51 39.22%
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 21 50 42.00%
414 BIGSEQ - Dãy số 11 49 22.45%
415 APSTAIRS - Cầu thang nhà A Phủ 9 49 18.37%
413 MTSEQ - Dãy số 14 48 29.17%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 47 12.77%
394 BTXICHTHO - Vó ngựa tung hoành 9 44 20.45%