Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
367 CHUNGCAKE - Bánh Chưng 229 760 30.13%
372 SMARTATM - Máy rút tiền thông minh 232 823 28.19%
376 DISTICH - Câu đối Tết 35 99 35.35%
396 BTCANDY - Chia kẹo 147 294 50.00%
402 PROJECTS - Dự án 235 460 51.09%
410 MATRIXMUL - Nhân ma trận 16 38 42.11%
418 DPPALIN – Xâu con đối xứng dài nhất 231 423 54.61%
419 DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất 229 404 56.68%
420 DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) 325 627 51.83%
421 DPLINES – Chia dòng văn bản 77 206 37.38%
422 DPPATHMAX – Đường đi có tổng lớn nhất 181 510 35.49%
423 DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa 136 231 58.87%
424 DPSEQ – Trò chơi với dãy số 197 487 40.45%
425 DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K 185 655 28.24%
426 DPLATGACH – Lát gạch 109 215 50.70%
427 DPKMAI – Mua hàng khuyến mại 98 193 50.78%
428 DPDIVI – Chia nhóm 55 189 29.10%
429 LATGACH3 – Lại lát gạch 36 85 42.35%
430 DPTOWER – Tháp Hà Nội 26 82 31.71%
431 DPRECLINE – Độ dài đường gấp khúc 41 65 63.08%
432 DPCUTREC – Cắt hình chữ nhật 70 203 34.48%
433 DPLINEGAME – Trò chơi với băng số 76 136 55.88%
434 DPVIP – Nhân vật vô cùng quan trọng 52 139 37.41%
435 DPELEVATOR – Đường lên thiên đàng 57 141 40.43%
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 68 126 53.97%