Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1571 RSEQ 4 7 57.14%
1570 PPALIN - Xâu đối xứng hoàn hảo 0.00%
1569 PIKACHU - Trò chơi Pikachu 0.00%
1568 OD - Trò chơi chẵn lẻ 2 8 25.00%
1567 HANOI - Tháp Hà Nội 0.00%
1566 ENERGY - Năng lượng 0.00%
1565 COLOR3 - Tô màu các vòng tròn 0.00%
1564 WRITING - GIẢI MÃ VĂN TỰ MAY A 3 13 23.08%
1563 COPRIMESET - Nguyên tố cùng nhau 5 13 38.46%
1562 CWORDS - Đếm từ 0 6 0.00%
1561 HAPPY - Đi tìm hạnh phúc 0.00%
1560 TREE - Vẽ cây 0.00%
1559 SOCIAL - Giãn cách xã hội 0 4 0.00%
1558 BRACKET - Biến đổi dãy ngoặc 0.00%
1557 SQUID - Trò chơi con mực 0.00%
1556 LIFE - Chất lượng cuộc sống 0.00%
1555 PERMEOW - Trò chơi hoán vị 0.00%
1554 DECOR - Trang trí cây thông 1 4 25.00%
1553 DHAKA - Đường đến Dhaka 12 31 38.71%
1552 SOCKS - Vớ giáng sinh 0 7 0.00%
1551 GIFT11 - Món quà của Thức 0 7 0.00%
1550 COOLMAC - Đồ bảo hộ 1 1 100.00%
1549 LCA - Cha chung "lớn" nhất 1 6 16.67%
1548 TABLE - Bảng nhỏ nhất 10 72 13.89%
1547 CLOUD - Điện toán đám mây 12 62 19.35%