Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2259 DELCOL 0 0 -
2061 DELIVERY - GIAO HÀNG 0 0 -
1006 DELPALIN - Xóa xâu đối xứng 13 13 100.00%
605 DEMSO 31 83 37.35%
454 DEMSO - Đếm số 49 109 44.95%
457 DEMTUHOA - Đếm từ HOA 42 88 47.73%
10036 DEMUOC - Đếm ước (bản khó) 5 72 6.94%
2278 DFS 0 0 -
560 DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) 151 326 46.32%
1391 DGRAPH - Nhiễu mạng 7 10 70.00%
1359 DGT 30 67 44.78%
1553 DHAKA - Đường đến Dhaka 12 31 38.71%
1114 DIAGONAL - Trội chéo 4 10 40.00%
854 DIAMETER - Đường kính của cây 12 20 60.00%
2086 DIAMOND 0 0 -
2316 DICE 1 1 100.00%
2346 DICE 0 9 0.00%
2107 DICE 1 2 50.00%
2176 DICE 0 0 -
2283 DICEGAME 1 2 50.00%
2076 DICTIONARY 0 0 -
2093 DIFFERENCE 0 0 -
1332 DIFFUSE - Truyền tin 0 6 0.00%
1218 DIGIT - Tìm chữ số 23 87 26.44%
463 DIGIT2 - Số chữ số 2 26 26 100.00%