Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1562 CWORDS - Đếm từ 0 6 0.00%
1260 DABSTR 9 16 56.25%
1162 DANANG - Chuyến đi đà nẵng 0 7 0.00%
243 DANCE - Khiêu vũ 142 377 37.67%
1480 DANCE - Lớp học nhảy 4 149 2.68%
642 DANCING 4 9 44.44%
362 DANCING - Văn nghệ chào mừng 33 77 42.86%
5027 DAOCOT - Đảo cột 36 41 87.80%
5026 DAODONG - Đảo dòng 28 38 73.68%
260 DAOXAU – Đảo ngược xâu 115 145 79.31%
5 DATE - Đoán ngày 14 61 22.95%
1426 DCPP - Dạo phố 5 22 22.73%
644 DCTNAME 7 9 77.78%
10028 DDD - Đếm đường đi 12 36 33.33%
1420 DEA - Chống buôn lậu ma túy 6 16 37.50%
2041 DEBUG 0 1 0.00%
342 DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân 79 195 40.51%
345 DEC2HEX – Thập phân sang thập lục phân 65 122 53.28%
1417 DECOR - Hệ thống đèn màu 3 3 100.00%
1554 DECOR - Trang trí cây thông 1 4 25.00%
1384 DEGREE - Trao bằng tốt nghiệp 17 36 47.22%
2031 DEJAVU 0 0 -
1212 DELARR - Xóa dãy 36 71 50.70%
1153 DELCHAR - Xóa ký tự 0 7 0.00%
5061 DELCHAR - Xóa ký tự 41 59 69.49%