# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
451 Lê Thanh Minh 5 1500
452 Võ Khắc Triệu 5 1500
453 Lương Hoài Nam 1500
454 ADADAS 1 1500
455 Nguyễn Văn Huân 1 1500
456 Nguyễn Minh Hùng 1 1500
457 Huỳnh Công Triết 1500
458 Đào Thị Quỳnh Như 2 1500
459 Nguyễn Văn Tiệp -11A4 0 1500
460 godvn 0 1500
461 nguyễn văn kiên 1500
462 Nguyễn Anh Minh 1 1500
463 Lê Xuân Nguyên 1 1500
464 letriviet 0 1500
465 Lê Cảnh Toàn 1 1500
466 giơ hai tay lên cao 1500
467 Ngô Võ Tuấn An 1 1500
468 Bùi Văn Hoà 1500
469 Không Tên Không Tuổi 95 1500
470 hoạt 0 1500
471 Đào Vũ Trường Thành 13 1500
472 Trần Mỹ Tâm_11A4 1 1500
473 Đỗ Việt Cường 240 1500
474 Lương Viết Việt 1500
475 Toco 1 1500
476 Bui Minh Triet 1500
477 Trần Thịnh 1 1500
478 Phạm Võ Tuấn Kiệt 7 1500
479 Trương Thiên Lộc 1 1500
480 batman 47 1500
481 Vu Minh Hieu 7 1500
482 Pham Thai Bao 0 1500
483 Vux Quooc Long 14 1500
484 Phuong Huyen 3 1500
485 Nguyễn Thị Lê Na 1 1500
486 Đỗ Bình Minh 34 1500
487 Trần Hải Nam 5 1500
488 Tuyết Mai 4 1500
489 Nguyễn Thanh Tân 0 1500
490 huy 1 1500
491 Trần Nhật Thắng 0 1500
492 Trần Anh Thư 1500
493 Hehehehe 1 1500
494 Nguyễn Tùng Lâm 5 1500
495 trần bảo quốc 1500
496 Nguyễn Phương Anh 1 1500
497 Trung Hiếu K27 Tin 16 1500
498 Nguyễn Thị Mỹ -11a4 1 1500
499 Truong Xuan Dao 9 1500
500 Nguyễn Tuấn Hùng 1 1500