# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
351 Nguyễn Tuấn Hùng 1 1500
352 Noone 4 1500
353 Vũ Thái Bình Dương 0 1500
354 Hồ Văn Đằng 4 1500
355 beater 1 1500
356 Anh Duck 2 1500
357 Loliisthebest 2 1500
358 Nguyễn Thanh Duy 1500
359 Tran Trong Thang 1 1500
360 idol tap nhay 0 1500
361 submit nhieu vo so ke 3 1500
362 Dương Quốc Khánh 0 1500
363 Bé Tập Đi 1500
364 beztioi2022 1500
365 NorWind 9 1500
366 aaaaaa 1 1500
367 Bích Hảo 1500
368 Huynh Thi Bich NGuyet 2 1500
369 bietgidau 1 1500
370 bigbiii 33 1500
371 Phạm Huy 1 1500
372 BigHouse 1 1500
373 Trần Phúc Hảo 0 1500
374 bill 1 1500
375 Mai Thuy 1 1500
376 Bill 10 1500
377 Nguyễn Hoàng Sơn 1500
378 Hoàng Anh Minh 9 1500
379 Ko Ten 1 1500
380 Phạm Nhật Anh 2 1500
381 Phan Thành Nhân 0 1500
382 Tran Huy Binh 1500
383 Hồ Vũ Thanh Bình 17 1500
384 Lê Quốc Bình 1 1500
385 binh321 0 1500
386 binhnt 1500
387 BinhPhuc 1 1500
388 Nguyen Nhat Minh 3 1500
389 Đặng Minh Nhựt 1500
390 bk1 1 1500
391 nanicore 1 1500
392 Quốc Hưng 125 1500
393 Đệ Nhất 0 1500
394 Nguyễn Quốc Black 13 1500
395 Võ Nguyên Chương 0 1500
396 Tiêu Phong 1500
397 NVA 3 1500
398 DEATH 86 1500
399 BlackWhite 1500
400 abcde 11 1500