# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
351 Hoàng Xuân Vinh 20 1500
352 Nguyễn Văn Đạt 20 1500
353 Bùi Thành Long 20 1500
354 Hồ Minh Phúc 20 1500
355 Trần Minh Quân 20 1215
356 GIAP 19 1500
357 kkk 19 1500
358 Tuyết Mai 19 1500
359 Trung Hiếu K27 Tin 19 1500
360 Nguyen Tan Tai 19 1500
361 NGUYỄN XUÂN TUẤT 19 1500
362 Trần Hoàng Đạt 19 1500
363 hoangheovn 19 1500
364 Hoàng Đức Mạnh 19 1500
365 Cao Chí Hiếu 19 1500
366 NGUYEN ANH TUYEN 19 1500
367 kimmik 19 1500
368 Super Idol yêu em 105 °C 19 1500
369 Ngọc Nhi 19 1500
370 Nguyễn Phương 19 1500
371 rpkrpkrpk 19 1500
372 Hoàng Quang Vũ 19 1500
373 người tình mùa đông 19 1500
374 Xiceee 19 1500
375 PAT 19 1500
376 Tan Phong Bui 18 1500
377 Nguyen ha an 18 1500
378 Tran Anh Quan 18 1500
379 Nguyễn Trung Long 18 1500
380 Nguyen Van Thang 18 1500
381 Đào Duy Bách 18 1500
382 Nguyễn Đức Huy 18 1500
383 P V Anh 18 1500
384 Phan Đặng Thái Sơn 18 1500
385 soul 18 1500
386 quocvi10Tin 18 1500
387 Huỳnh Thanh Nghị 18 1500
388 Phan Chí Kiên (chuyên LTT - Cần Thơ) 18 1500
389 lto5 18 1500
390 Vũ Khánh Huyền 17 1500
391 Trần Châu Gia Nguyên 17 1500
392 Vux Quooc Long 17 1500
393 Chử Minh Trí 17 1500
394 Phạm Huỳnh Long Vũ 17 1500
395 DANV 17 1500
396 has 17 1500
397 Nguyễn Cao Trường 17 1500
398 Thái Trung Hiếu 17 1500
399 NTS 17 1500
400 Nguyen Van Khang 17 1500