# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
4701 nguyễn trần việt anh 2 1500
4702 Nguyễn Danh 10 1500
4703 Nguyễn Văn Hải 2 1500
4704 Nguyen Vanh 1500
4705 Nguyễn Danh 20 1500
4706 Nguyễn Thúy An 10 1500
4707 Nguyễn Trần Việt Anh 4 1500
4708 Truong Van Hoang 40 1500
4709 Nguyen Le Hieu Van 2 1500
4710 Nguyễn Văn Lực 4 1500
4711 Injin 1 1500
4712 Nguyễn Văn sơn 1500
4713 Nguyễn Văn Tâm 3 1500
4714 nguyễn văn tiến 1500
4715 Văn Trí 5 1500
4716 Lê Văn Trường 23 1500
4717 Nguyễn Việt Anh 0 1500
4718 Vương Gia Bảo 6 1500
4719 fgh fgh 1500
4720 Vũ Đình Long 2 1500
4721 VDoan 1 1500
4722 Võ Đăng Tuệ 25 1500
4723 Nguyễn Thieu Nang 2 1500
4724 Venn 3 1500
4725 NoName 1 1500
4726 Võ Hoàng MInh Nhân 1 1500
4727 Ngô Văn Hải 6 1500
4728 Vũ Huy Hoàng 2 1500
4729 NhatVihehehehehehe 1 1500
4730 vic 1500
4731 VY TRAN 0 1500
4732 Phạm Thanh Vinh 4 1500
4733 Nguyễn Đình Quốc Việt 9 1500
4734 võ văn việt 17 1500
4735 Lê Việt Anh 1500
4736 Nguyễn Việt Bách 3 1500
4737 Nguyen Duc Thang 1500
4738 Phạm Phú Bình 3 1500
4739 Phạm Quốc Việt 5 1500
4740 Nguyễn việt hải 7 1500
4741 nguyen viet hai 4 1500
4742 tay gôn 1 1500
4743 le viet hoang 7 1500
4744 Hoàng Lê Việt 1500
4745 Neko Phạm 47 1500
4746 Nguyễn Việt Hùng 67 1500
4747 letriviet 0 1500
4748 Nguyễn Bảo Việt 1500
4749 Việt Nhân 15 1500
4750 Việt Nhân 1500